Tiere

För Galgos sin Fronteras (en förening för räddning och adoption av greyhounds som främst använts för jakt) och FAPAM (federationen för föreningar för skydd och försvar av djur i regionen Madrid), om förbud mot att använda greyhounds i samband med jakt  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren efterlyser ett förbud mot jakt med greyhounds – en jaktform som enligt henne strider mot habitatdirektivet, eftersom det är den enda formen av jakt i Europa som innebär att hunden jagar ifatt sitt byte och dödar det. Denna jaktform är inte selektiv, och utrotningshotade djur eller starkt hotade arter kan komma dödas i Natura 2000-områden, i strid med både habitatdirektivet och fågeldirektivet samt kommissionens Life-program för bevarandet av arter.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now