Fraternité 2020 - Mobilność. Postęp. Europa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 pragnie ulepszyć i wzmocnić wszystkie europejskie programy wymian – takie jak Erasmus czy Wolontariat Europejski (EVS) – aby poprzez to przyczynić się do utworzenia zjednoczonej Europy, opartej na solidarności wśród obywateli. F2020 proponuje trzy działania na rzecz zwiększenia mobilności: 1) Komisja powinna wykorzystać istniejące środki unijne na rzecz mobilności bardziej konsekwentnie. W przyszłości powinna również przeznaczać więcej funduszy na programy wymian. Ostatecznie 10 procent z budżetu UE powinno być przeznaczane rocznie na te programy. 2) Należy dołożyć wszelkich starań, aby osoby korzystające z programów wymian mogły rozwinąć swoje umiejętności międzykulturowe, np. poprzez zajęcia językowe oraz zajęcia o tradycjach, historii i społeczeństwie kraju przyjmującego itp. 3) Postęp w sferze mobilności powinien być lepiej kontrolowany, np. przez Eurostat lub ankiety Eurobarometru.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now