Fraternité 2020 - Mobilita. Pokrok. Európa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 si kladie za cieľ posilniť výmenné programy EÚ ako napr. Erasmus alebo Európska dobrovoľnícka služba (EDS) s cieľom prispieť k zjednotenej Európe založenej na solidarite medzi občanmi. F2020 navrhuje tri opatrenia na podporu mobility: 1) Európska komisia by mala využívať existujúce európske fondy na podporu mobility konzistentnejšie. Taktiež by mala do budúcnosti vyčleniť viac prostriedkov na výmenné programy. Postupne by malo byť na tieto programy použitých až 10 percent rozpočtu EÚ. 2) Malo by byť vynaložené zvýšené úsilie na rozvoj inter-kultúrnych zručností účastníkov, napr. prostredníctvom jazykových kurzov a kurzov o tradíciách, histórii a spoločnosti v hostiteľskej krajine. 3) Pokrok v oblasti mobility by mal byť lepšie monitorovaný, napríklad prostredníctvom prieskumov Eurostat alebo Eurobarometer.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now