Fraternite 2020 – Mobilitāte. Progress. Eiropa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 vēlas uzlabot divas ES apmaiņas programmas Erasmus un Eiropas Brīvprātīgais Darbs (EVS), jo šīs programmas ļaus stiprināt Eiropu caur tās pilsoņu solidaritāti. F2020 iesaka trīs iespējas mobilitātes uzlabošanai: 1) Komisijai ir jāizmanto jau esošie ES fondi konsekventāk kā arī nākotnē būtu jāsniedz vairāk finanšu atbalsta šīm apmaiņas programmām. Vismaz 10% no ES budžeta būtu jāvelta šim mērķim. 2) Šo programmu atbalsts palīdzēs dalībniekiem attīstīt viņu interkulturālās iemaņas, piedāvājot valodas apmācības kā arī pastiprinātas zināšanas par uzņēmējas valsts tradīcijām, vēsturi, sabiedrību un tt. 3.) Progress mobilitātes sfērā prasa spēcīgāku kontroli, galvenokārt izmantojot Eurostar vai Eurobarometra aptaujas.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now