Fraternité 2020 - Mobilitet. Fremgang. Europa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 ønsker at styrke EU udvekslingsprogrammer – såsom Erasmus og Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS) – for at bidrage til et forenet Europa baseret på solidaritet mellem borgerne. F2020 foreslår tre tiltag for at øge mobiliteten: 1) Kommissionen skal bruge eksisterende EU-midler til mere konsekvent at opfordre til øget mobilitet. Den skal også give flere midler til udvekslingsprogrammer i fremtiden. På et tidspunkt skal 10 procent af EU- budgettet bruges på disse programmer. 2) Øget Indsats for at deltagerne udvikler interkulturelle kompentencer. Fx. ved at tilbyde sprogundervisning og undervisning i værtslandets traditioner, historie, samfund etc. 3) Fremgang inden for mobilitetsområdet skal monitoreres bedre fx. gennem Eurostat eller Eurobarometers undersøgelser.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now