Фратерните 2020 - Мобилност. Прогрес. Европа.

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Ф2020 има за цел да подобри обменните програми на Европейския Съюз - като Еразъм или Европейската Доброволческа Служба (ЕДС), за да допринесе за изграждането на Обединена Европа, базирана на солидарност между гражданите. Ф2020 предлага три мерки, с които да повиши мобилността: 1) Европейската Комисия трябва да използва по-последователно вече съществуващи европейски фондове, за да поощри мобилността. Също така, ще трябва да отдели повече средства за обменни програми в бъдеще. В крайна сметка 10 % от бюджета на ЕС ще бъдат използвани за тези програми. 2) Особени усилия следва да се положат за развитие на междукултурните умения на участниците, например чрез предлагане на езикови курсове, курсове за традициите на страната домакин, нейната история, обществото и т.н.. 3) Напредъкът в областта на мобилността трябва да бъде по-добре наблюдаван, например чрез проучвания на Евростат и на Евробарометър.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now