Fraternité 2020 - Mobilita. Pokrok. Evropa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 chce pozvednout význam výměnných programů Evropské Unie – jako například Erasmus nebo Evropskou dobrovolnou službu (EVS) – za účelem přispět k jednotné Evropě založené na solidaritě mezi občany. F2020 navrhuje tři opatření pro navýšení mobility: 1) Komise by měla důsledněji užívat již existující evropské fondy na podporu mobility. Zároveň by měla prosadit více prostředků na výměnné programy v budoucnosti. Konečně, deset procent evropského rozpočtu by mělo být použito na tyto programy. 2) Měla by být vynaložena větší námaha na rozvoj mezi-kulturních dovedností mezi participanty, například poskytováním jazykových kurzů a přednášek o tradicích, historii a společnosti hostitelské země, apod. 3) Pokrok na poli mobility by měl být lépe monitorován, například pomocí průzkumů Eurostatu či Eurobarometru.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now