Fraternité 2020 - Mobilitás. Haladás. Európa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Európai Bizottság
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 az EU-s csereprogramok – mint az Erasmus vagy az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – erősítésével szeretne hozzájárulni a polgárok közötti szolidaritáson alapuló egyesült Európa létrehozásához. A F2020 három intézkedést javasol a mobilitás növelésére: 1) A Bizottságnak következetesebben kell felhasználnia a létező EU-s forrásokat a mobilitás támogatására. Továbbá, a jövőben nagyobb mértékű források biztosítása szükséges a csereprogramok számára. Végső soron, az EU költségvetésének 10%-át volna szükséges e programokra fordítani. 2) Nyelvórák és a fogadó ország szokásait, történelmét, társadalmát bemutató órák biztosításával törekedni kell arra, hogy a résztvevők fejleszthessék interkulturális kompetenciáikat. 3) A mobilitás területén elért eredmények hatékonyabb monitoringjára van szükség, például Eurostat vagy Eurobarometer felmérésekkel.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now