Fraternité 2020 - Mobilnost. Napredek Evropa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 stremi h krepitvi programov izmenjav EU – npr. Erasmus ali Evropska Prostovoljska Služba (EPS) – da bi s tem prispevali k združeni Evropi na podlagi solidarnosti med državljani. F2020 predlaga tri ukrepe za povečanje mobilnosti: 1) Komisija naj obstoječa EU sredstva uporablja bolj namensko za spodbujanje mobilnosti. Poleg tega naj se v bodoče zavzema za povečanje sredstev namenjenih programom izmenjav. Sčasoma naj se za takšne programe porabi 10 odstotkov proračuna EU. 2) Večje napore naj se nameni razvijanju medkulturnih veščin udeležencev, npr. s povečano ponudbo jezikovnih tečajev in tečajev o običajih, zgodovini, družbi itd. države gostiteljice. 3) Napredek na področju mobilnost naj se bolje spremlja, npr. preko Eurostata ali anket Eurobarometer.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now