Fraternité 2020 - Mobiliteit. Vooruitgang. Europa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 wil uitwisselingsprogramma's van de EU - zoals Erasmus of Europees vrijwilligerswerk (EVS) - uitbreiden en verbeteren, om zo bij te dragen aan een verenigd Europa op basis van solidariteit tussen burgers. F2020 stelt drie maatregelen voor om mobiliteit te stimuleren: 1) De Europese Commissie dient bestaande EU fondsen consistenter te gebruiken voor het aanmoedigen van mobiliteit. Het dient daarnaast meer fondsen beschikbaar trachten te maken voor uitwisselingsprogramma's in de toekomst. Uiteindelijk zou 10 procent van het EU budget gebruikt moeten te worden voor dergelijke programma's. 2) Er dient meer aandacht besteed te worden aan het ontwikkelen van interculturele vaardigheden onder deelnemers aan uitwisselingsprogramma's, door het aanbieden van lessen in de lokale taal, cultuur, traditie, geschiedenis, samenleving, etc. 3) Vooruitgang wat betreft Europese mobiliteit dient beter gemonitord te worden door o.a. Eurostat of Eurobarometer onderzoeken.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now