Fraternité 2020 – Mobiilsus. Progress. Euroopa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 eesmärk on täiustada selliseid Euroopa Liidu vahetusprogramme nagu Erasmus või Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVS) panustamaks ühendatud Euroopasse, mis põhineb kodanike solidaarsusel. F2020 pakub välja kolm mobiilsuse suurendamise meedet: 1) Komisjon kasutab selleks veelgi järjekindlamalt olemasolevaid Euroopa Liidu fonde. Samuti, tulevikus arendatakse vahetusprogrammide jaoks välja rohkem rahastusvõimalusi. Viimaks, tulevikus kasutatakse nendele programmidele 10% Euroopa Liidu eelarvest. 2) Pingutatakse rohkem programmides osalejate kultuuridevaheliste oskuste arendamiseks, nt pakkudes keelekursusi ja kursusi võõrustaja riigi traditsioonide, ajaloo ning ühiskonna jne kohta. 3) Liikuvuse valdkonna arengut jälgitakse paremini nt Eurostati või Eurobarameeter uuringute kaudu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now