Fraternité 2020 - Liikkuvuus. Edistys. Eurooppa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

F2020 haluaa kehittää EU: n vaihto-ohjelmia - kuten Erasmusta ja eurooppalaista vapaaehtoistyötä (EVS:ää), jotta voidaan edistää yhtenäistä Eurooppaa, joka perustuu kansalaisten keskinäiseen solidaarisuuteen. F2020 ehdottaa kolmea toimenpidettä liikkuvuuden lisäämiseksi: 1) Komissio käyttää olemassa olevia EU-varoja johdonmukaisemmin kannustaakseen paremmin liikkuvuutta. Lisäksi sen tulee tulevaisuudessa enemmän kohdistaa määrärahoja vaihto-ohjelmiin. Lopuksi, 10 %:a EU:n talousarviosta on käytettävä näihin ohjelmiin. 2) Lisätoimia tulee olla, jotta osallistujat pystyvät kehittämään kulttuurienvälisiä taitoja, esim. tarjoamalla kielten opetusta. Lisäksi tulee tarjota sellaista opetusta, jossa on mahdollisuus saada tietoa isäntämaan perinteestä, historiasta, yhteiskunnasta jne. 3) Liikkuvuuden alalla edistymistä tulee valvoa paremmin esim. Eurobarometri-tutkimusten tai Eurostatin kautta.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now