Περιοχή: Βιέννη
Περιβάλλον

Westbahnpark

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Wien
3.684 Υποστηρικτές 3.238 σε Βιέννη
100% του 500 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2020
 2. Συλλογή ακόμα > 6 Μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Die Initiative WESTBAHNPARK fordert Planung und Politik auf, entlang der Felberstraße im 15. Wiener Gemeindebezirk den WESTBAHNPARK zu realisieren: Diese wichtige und einzigartige 70.000 m2 große Stadtlandschaft vom Westbahnhof bis zur Johnstraße und der Felberstraße bis zu den Gleisen mit Öffnung zur Stadt und Blick in den Wienerwald soll ein linearer Park werden, eine Grünfläche für alle, ein 1,2 km langer, klimagerechter, sozial verträglicher Stadtraum. Mit der längsten Schwimmbahn der Welt.

Αιτιολόγηση

Die Zeit ist reif für einen neuen Park in der dichten Stadt! Immer mehr Bebauung und immer weniger Grünräume führen zu Extremereignissen und ungesunden Lebensumständen – vor allem in Bezirken wie Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte, engen Wohnverhältnissen und geringem Durchschnittseinkommen. Klimagerechte Stadtgestaltung ist notwendig. Deshalb fordern wir einen neuen Park auf dieser letzten noch offenen Stadtlandschaft entlang der Felberstraße.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

 • Petition in Zeichnung - 2020 < 2021

  στον/-ην/-ο 28.12.2020

  Dank an alle für die Unterstützung 2020!
  2021 geht es weiter, die Unterschriften werden dann der Stadtregierung überreicht. Wir melden uns im Neuen Jahr bei Ihnen mit den nächsten Schritten.

  Hier ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2020! ... Gründung der Initiative Westbahnpark: Launch der Homepage (vielen Dank an Bueronardin!) ... Postkarten verteilt ... 15 wichtige Personen werden Testimonials ... Badehauben verteilt ... Erfolge: positive Gespräche im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (Ministerin Gewessler) ... erfreuliche parteiübergreifende Zustimmung von der Bezirksvertretung ... gute Signale von Seiten der ÖBB ... Stadtplanung kündigt Leitbildprozess an - wir setzen uns für ein WESTBAHNPARK-Leitbild... παρακάτω

 • Petition in Zeichnung - Wir machen weiter!

  στον/-ην/-ο 18.11.2020

  Liebe Freundinnen und Freunde des Projektes WESTBAHNPARK!

  Wir machen weiter und überlegen schon, wie wir die neuen Zuständigen in der Wiener Stadtpolitik ins Boot holen können. Auf jeden Fall sind dafür viele Unterschriften hilfreich und wir sammeln deshalb wieder: bitte WEITERSAMMELN!
  Außerdem werden wir uns an diejenigen persönlich wenden, die direkt mitmachen möchten. Bitte meldet Euch per Email bei: initiative@westbahnpark.at.
  Wir laden Euch dann zum nächsten Treffen ein.
  Der WESTBAHNPARK ist jetzt wieder ein guter Ort für das Füße vertreten , wir arbeiten dran, dass er das für immer wird.
  Aktive Grüße
  Eure Initiative Westbahnpark.

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 13.10.2020

Συζήτηση

In den rund zwei Jahrzehnten, die ich nun schon in diesem Bezirk wohne, gab es immer wieder Versprechungen, dessen Teilung durch die immer mehr verrottete (weil immer weniger benutzte) Gleisanlage des Westbahnhofs durch Wohnbauten oder Parks aufzuheben. Auch die Verlegung der Felberstraße nach unten wurde immer wieder angedacht. Es ist also hoch an der Zeit, diesen Schandfleck einer sinnvollen Gestaltung zuzuführen. Ein Park ist da sicher die beste Lösung.

Gegen diese Petition spricht eigentlich nur, dass sie nch otwendig ist, weil der WEstbahnpark noch nciht realisiert ist!

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 6 ώρα/-ες

  Hier ist eine Grünfläche dringend notwendig

 • πρίν 3 μέρες

  Zu viel Beton in Wien

 • πρίν 3 μέρες

  Mehr Grün für den 15. Bezirk, mehr Lebensqualität

 • πρίν 3 μέρες

  Wir brauchen mehr Grünraum in der Umgebung! Für unsere Kinder, unsere Tiere, unser Klima!

 • πρίν 5 μέρες

  Der Westbahnpark bringt allen Bewohnern (groß und klein, alt und jung) der dicht verbauten und vom Auto Verkehr dominierten Stadt Wien, ein großes Angebot für mehr Bewegungen und Begegnungen im Feien -damit mehr Lebensqualität!

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/at/petition/online/westbahnpark/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition