Umwelt

W imieniu Zjednoczonej Lewicy Kantabrii, w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w odniesieniu do udzielania koncesji na poszukiwanie złóż kopalin w Kantabrii (Hiszpania) 

Izquierda Unida de Cantabria
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję wzywa do przeprowadzenia dochodzenia mającego na celu stwierdzenie, czy zatwierdzając projekt Salia obejmujący poszukiwanie złóż kopalin rząd regionalny Kantabrii działał zgodnie z przepisami UE. Składający petycję twierdzi, że naruszono następujące dyrektywy: dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; dyrektywę 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Thank you for your support, Izquierda Unida de Cantabria

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now