Umwelt

V mene Zjednotenej ľavice Kantábrie, o možných nezrovnalostiach v súvislosti s udelením povolenia na prieskum ťažby v Kantábrii (Španielsko) 

Izquierda Unida de Cantabria
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície žiada, aby sa prešetrilo, či regionálna vláda Kantábrie konala v súlade s právnymi predpismi EÚ, keď schválila prieskumný projekt Salia. Podľa predkladateľa petície sa porušili tieto smernice: smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, smernica 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva.

Thank you for your support, Izquierda Unida de Cantabria

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now