Umwelt

от името на обединената левица на Кантабрия, относно евентуални нередности по отношение на предоставянето на лиценз за проучване за минно дело в Кантабрия, Испания 

Izquierda Unida de Cantabria
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 4 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията призовава да се извърши проучване във връзка с това дали регионалното правителство на Кантабрия е действало в съответствие със законодателството на ЕС, когато е дало своето съгласие за проекта за проучване „Салия“. Според вносителя на петицията са нарушени следните директиви: Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда; Директива 92/43/ЕИО относно опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна; Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици.

Thank you for your support, Izquierda Unida de Cantabria

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now