Handelspolitik

W imieniu stowarzyszenia „Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.”, w sprawie kalibracji określonych typów wag  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję jest zdania, że należy wprowadzić bardziej zharmonizowane podejście w całej UE w odniesieniu do wydawania świadectw wzorcowania i ustalania okresów kalibracji dla wag. Składający petycję wyjaśnia, że niestacjonarne wagi, które są importowane i sprzedawane w Niemczech, muszą przejść certyfikację kalibracji, która jest kosztowna i czasochłonna. Ramy prawne wydają się być inne dla stacjonarnych wag. Składający petycję uważa, że należy zharmonizować wszystkie systemy, aby uniknąć zakłóceń na jednolitym rynku sprzedaży tych produktów.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now