Handelspolitik

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície zastáva názor, že v súvislosti s vydávaním osvedčení o kalibrácii a stanovením periodickej kalibrácie váh by sa mal v rámci celej EÚ zaviesť harmonizovanejší prístup. Predkladateľ petície objasňuje, že prenosné váhy, ktoré sa dovážajú a predávajú v Nemecku, musia prechádzať procesom na získanie osvedčenia o kalibrácii, ktorý je nákladný a časovo náročný. Právny rámec v súvislosti s pevnými váhami sa zdá byť odlišný. Predkladateľ petície zastáva názor, že s cieľom predísť narušeniam predaja uvedených výrobkov v rámci jednotného trhu by sa mali všetky systémy harmonizovať.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now