openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Vi ber om et enhetlig pantesystem i Europa! #eupfand Vi ber om et enhetlig pantesystem i Europa! #eupfand
 • Von: Nicht öffentlich
 • An: Europäisches Parlament
 • Region: Martin Schulz
  Kategorie: Umwelt mehr
 • Status: Die Petition wurde abgeschlossen
  Sprache: Schwedisch
 • Beendet
 • 0 Unterstützende
  Sammlung abgeschlossen

Vi ber om et enhetlig pantesystem i Europa! #eupfand

-

Deutsche Petition | English petition | Petición en español | Petizione italiana | Dansk andragende | Opprop i norsk | Suomen Vetoomus

I årevis har politikerne prøvd å knytte de europeiske medlemsstatene mer og mer sammen. De vil vedta felles lover og forskrifter og til og med delvis undergrave statenes autonomi.

Den hyppigste motivasjonen for denne standardiseringen ser ut til å være velferden til industrien ("Agurkdirektivet", 1677/88/EEC). Men når det når det dreier seg om å vedta forskrifter som ikke bare gjelder industrien, men også miljøet og EU-borgerne, reagerer Europaparlamentet utrolig tregt.

Vi oppfordrer til et enhetlig og felles pantesystem for alle medlemsstatene i EU, særlig for å beskytte lokalmiljøet, som for eksempel Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Deutsche Umwelthilfe (tysk miljøstøtteorganisasjon) uttaler: "EU-kommisjonen bør innføre et enhetlig, europeisk pantesystem for drikkevareemballasje for å gjøre Europa renere og øke gjenvinningsgraden."

Denne forsømmelsen innen EU må rettes opp, slik at vi fortsatt kan nye våre felles naturområder i fremtiden.

"[...] deltakelse i dette [pante]systemet[står] også åpent for alle utenlandske drikkevareprodusenter[...]." - Det tyske miljøverndepartementet

Martin Schulz, Janez Potočnik, José Manuel Barroso og alle medlemmer av alle europeiske offentlige etater, jeg mener at dere har en forpliktelse overfor og står i gjeld til miljøet og folket. Støtt et enhetlig og felles pantesystem i Europa.

Problemet med økende forurensning og utarming av jorden er en oppgave for vår generasjon. Vi har en forpliktelse overfor våre etterkommere, til å behandle vårt skjøre økosystem med samvittighet for å sikre tilværelsen til menneskeheten.

"Pantesystemer for engangs plastflasker og bokser kan stoppe forsøpling av miljøet vårt" - Thomas Fischer, DUH prosjektleder for sirkulær økonomi.

Jeg ber om deres støtte for dette tiltaket. Skriv under for å beskytte miljøet, våre etterkommere og vår fremtid. Takk.

Partnerne i underskriftskampanjen:

Fond of Bags | ergobag

Begründung:

Da jeg var bare fem uker gammel, var jeg første gang på øya "Bornholm" i den danske Østersjøen. Deretter har jeg reist tilbake hvert år og tilbrakt mesteparten av feriene mine her. Nå er jeg 16 år gammel og ser på fremtiden til denne øya med kritiske og engstelige øyne, for det finnes stadig mer plastavfall på de tidligere uberørte strendene her.

Det er ikke noe nytt at vår verden, spesielt havene våre, har et avfallsproblem, men det er en ny, skremmende opplevelse å oppleve denne virkeligheten på nært hold. Og mine erfaringer er slett ikke noe enkelttilfelle. Fiskere forteller oss at de finner plastflasker i stedet for fisk i garnene sine, og på øyene i Nordsjøen patruljerer søppelinnsamlere på strendene hver dag ved daggry.

Derfor er det på tide å ta opp våre erfaringer og undersøkelser med politikere og foreslå konkrete tiltak for å redusere miljøproblemene våre.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Harsewinkel, Deutschland, 19.07.2015 (aktiv bis 18.01.2016)


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition Argument