Region: Martin Schulz
Environment

Vi ber om et enhetlig pantesystem i Europa! #eupfand

Petitioner not public
Petition is directed to
Europäisches Parlament
0 Supporters
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

I årevis har politikerne prøvd å knytte de europeiske medlemsstatene mer og mer sammen. De vil vedta felles lover og forskrifter og til og med delvis undergrave statenes autonomi.

Den hyppigste motivasjonen for denne standardiseringen ser ut til å være velferden til industrien ("Agurkdirektivet", 1677/88/EEC). Men når det når det dreier seg om å vedta forskrifter som ikke bare gjelder industrien, men også miljøet og EU-borgerne, reagerer Europaparlamentet utrolig tregt.

Vi oppfordrer til et enhetlig og felles pantesystem for alle medlemsstatene i EU, særlig for å beskytte lokalmiljøet, som for eksempel Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Deutsche Umwelthilfe (tysk miljøstøtteorganisasjon) uttaler: "EU-kommisjonen bør innføre et enhetlig, europeisk pantesystem for drikkevareemballasje for å gjøre Europa renere og øke gjenvinningsgraden."

Denne forsømmelsen innen EU må rettes opp, slik at vi fortsatt kan nye våre felles naturområder i fremtiden.

"[...] deltakelse i dette [pante]systemet[står] også åpent for alle utenlandske drikkevareprodusenter[...]." - Det tyske miljøverndepartementet

Martin Schulz, Janez Potočnik, José Manuel Barroso og alle medlemmer av alle europeiske offentlige etater, jeg mener at dere har en forpliktelse overfor og står i gjeld til miljøet og folket. Støtt et enhetlig og felles pantesystem i Europa.

Problemet med økende forurensning og utarming av jorden er en oppgave for vår generasjon. Vi har en forpliktelse overfor våre etterkommere, til å behandle vårt skjøre økosystem med samvittighet for å sikre tilværelsen til menneskeheten.

"Pantesystemer for engangs plastflasker og bokser kan stoppe forsøpling av miljøet vårt" - Thomas Fischer, DUH prosjektleder for sirkulær økonomi.

Jeg ber om deres støtte for dette tiltaket. Skriv under for å beskytte miljøet, våre etterkommere og vår fremtid. Takk.

Partnerne i underskriftskampanjen:

Fond of Bags | ergobag

Reason

Da jeg var bare fem uker gammel, var jeg første gang på øya "Bornholm" i den danske Østersjøen. Deretter har jeg reist tilbake hvert år og tilbrakt mesteparten av feriene mine her. Nå er jeg 16 år gammel og ser på fremtiden til denne øya med kritiske og engstelige øyne, for det finnes stadig mer plastavfall på de tidligere uberørte strendene her.

Det er ikke noe nytt at vår verden, spesielt havene våre, har et avfallsproblem, men det er en ny, skremmende opplevelse å oppleve denne virkeligheten på nært hold. Og mine erfaringer er slett ikke noe enkelttilfelle. Fiskere forteller oss at de finner plastflasker i stedet for fisk i garnene sine, og på øyene i Nordsjøen patruljerer søppelinnsamlere på strendene hver dag ved daggry.

Derfor er det på tide å ta opp våre erfaringer og undersøkelser med politikere og foreslå konkrete tiltak for å redusere miljøproblemene våre.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now