Region: Martin Schulz
Environment

Vi kräver ett enhetligt pantsystem i Europa! #eupfand

Petitioner not public
Petition is directed to
Europäisches Parlament
0
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Politikerna har i många år strävat efter att föra de europeiska medlemsstaterna allt närmare varandra. Gemensamma lagar och direktiv utarbetas och undergräver till viss del staternas självbestämmande.

Det vanligaste motivet till dessa standardiseringar är att det gynnar industrin ("Gurkdirektivet" 1677/88/EEG). Men när det handlar om att utarbeta bestämmelser som inte bara främjar industrin, utan även miljön och medborgarna i EU, är Europaparlamentet påtagligt ointresserat.

Vi kräver ett enhetligt och gemensamt pantsystem för alla EU-medlemsstater, med särskilt syfte att skydda den lokala miljön, så som Nord- och Östersjön samt Medelhavet.

Die Deutsche Umwelthilfe skriver: "EU-kommissionen borde införa ett enhetligt pantsystem för dryckesförpackningar i hela Europa, för att göra kontinenten renare och för att öka återvinningen."

Detta missförhållande inom EU måste upphöra, så att vi kan njuta av vår gemensamma natur även om några decennier.

"[...] att delta i detta [pant]system [ska] vara möjligt för alla dryckestillverkare, även utanför EU [...]." - Bundesministerium für Umwelt

Martin Schulz, Janez Potočnik, José Manuel Barroso och alla medlemmar i berörda europeiska myndigheter, jag anser att ni har en plikt mot miljön och folket. Inför ett enhetligt och gemensamt pantsystem i Europa.

Problemet med ökade föroreningar och utarmning av jorden är vår generations stora utmaning. Vi är skyldiga våra efterkommande att handskas med vårt känsliga ekosystem på ett ansvarsfulltsätt, så att människan och planeten kan leva vidare.

"Pantsystem för engångsplastflaskor eller burkar kan vara ett sätt att stoppa nedsmutsningen av vår miljö" - Thomas Fischer, DUH projektledare för kretsloppsvetenskap

Jag ber om ert stöd för den här åtgärden. Skriv under för att skydda miljön, våra efterlevande och vår framtid. Tack.

Partner till uppropet:

Fond of Bags | ergobag

Reason

När jag var 5 veckor gammal besökte jag Bornholm i danska Östersjön för första gången. Sedan dess har jag återvänt varje år och har tillbringat en stor del av mina lov där. Idag är jag 16 år gammal och ser med oro och rädsla på öns framtid, eftersom allt mer plastavfall fyller de förut så rena stränderna.

Det är inget nytt att vår värld, och i synnerhet våra hav, är förorenade och nedskräpade, men det är en ny, obehaglig erfarenhet att få se det med egna ögon. Jag är inte ensam om att ha upplevt detta. Fiskare pratar om att de får plastflaskor istället för fisk i näten och på öarna i Nordsjön patrullerar sopsamlare på stränderna i gryningen varje morgon.

Därför är det hög tid att ta våra erfarenheter och kunskaper till politiken och visa våra politiker konkreta åtgärder för att minska avfallsproblemet.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now