Region: Martin Schulz
Environment

Vi kræver et fælles pantsystem i Europa! #eupfand

Petitioner not public
Petition is directed to
Europäisches Parlament
0 supporters

Petition process is finished

0 supporters

Petition process is finished

  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Politikerne i EU har længe forsøgt at smelte medlemsstaterne mere og mere sammen. Fælles bestemmelser og retningslinjer bliver implementeret, og på visse områder bliver staternes selvbestemmelsesret endog underlagt fællesskabet.

Det hyppigste motiv for denne ensretning synes at være til fordel for industrien (Agurk-forordning nr. 1677/88/EWG). Når det derimod handler om at implementere forordninger, der ikke bare kommer industrien men også borgerne og miljøet til gode, fungerer Europarlamentet utroligt trægt.

Vi kræver et ensartet og fælles pantsystem i alle medlemsstater med særligt henblik på beskyttelse af det lokale miljø i Nord- og Østersøen samt Middelhavet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF(1) omtaler nødvendigheden af at harmonisere medlemsstaternes foranstaltninger med henblik på håndtering af emballage og emballageaffald for at forebygge og mindske miljøbelastningen og derved sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau.

Et fælles pantsystem må indføres, så vi også de næste mange årtier sammen kan nyde vores naturrum.

Martin Schulz, Janez Potocnik, José Manuel Barroso og alle andre myndighedspersoner i fællesskabets respektive regeringer har i mine øjne pligt og ansvar over for miljøet og folket. Indfør et fælles og ensartet pantsysten i Europa!

Problemet med den tiltagende forurening og udbytning af Jorden er en opgave for vores generation. Vi er forpligtet over for vores efterkommere til samvittighedsfuldt at omgås vores økosystem for at virkeliggøre fortsat menneskelig eksistens.

”Et pantsystem for engangsflasker og dåser kan stoppe forureningen af vores miljø” – Thomas Fischer, DUH projektmanager for kredsløbsøkonomi

Jeg beder Dem om Deres støtte til denne aktion. Underskriv venligst for at beskytte miljøet, vores efterkommere og vores fremtid.

Partner af aktion:

Fond of Bags | ergobag

Reason

Allerede som 5-årig var jeg på øen Bornholm i den danske del af Østersøen, og siden dengang er jeg vendt tilbage og har hvert år tilbragt en stor del af mine ferie der. I dag er jeg 16 år og ser kritisk og med bange anelser på øens fremtid, fordi der i stigende grad ligger plastikaffald på de tidligere så rene strande.

Der er ikke nogen ny kendsgerning, at vores klode og især oceanerne har et problem med affald, men det er en skrækkelig erkendelse personligt at se denne realitet i øjnene. Jeg er ikke alene med denne erfaring: fiskere fortæller om plastikflasker i stedet for fisk i deres garn, og på øerne i Nordsøen må indsamling af affald foregå hver morgen.

Det er derfor tid til at vores viden og erfaringer bliver taget op politisk og at der tages konkrete skridt til imødegåelse af miljøproblemet.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now