Vážení členové Komise, Vážení členové Parlamentu, Vážení členové Rady!

V současné době je v Bruselu navrženo nové nařízení o osivech. Pokud je přijme Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, mnohé ze starých a vzácných odrůd ovoce, zeleniny a obilovin zmizí z trhu. Pokud bude těmto rozmanitým odrůdám a odrůdám vhodným pro ekologické zemědělství byrokraticky bráněno v šíření, dojde k dalšímu posílení korporativního zemědělství.

Text nového znění nařízení EU o osivech, který je v současné době k dispozici, umožňuje soustředit trh s osivy do rukou malého počtu osivářských průmyslových korporací. To není akceptovatelné. Nové nařízení EU o osivech musí umožňovat rozmanitost odrůd; odrůd pro hospodaření v malém a zaměřených pro ekologicky adaptované šlechtění. Rozmanité odrůdy musí být dostupné nejen v genových bankách, ale rovněž na otevřeném trhu bez jakýchkoli byrokratických restrikcí. Proto požadujeme: žádná povinná registrace!

Kromě toho, současná kritéria pro registraci musí být – kvůli jejich rozmanitosti - změkčena pro odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství, aby naše zemědělství bylo schopno adaptovat se na klimatickou změnu, nové škůdce a choroby stejně tak i kvůli přátelštějšímu chování vůči životnímu prostředí.

Současný zákon EU o osivech, ani v současné době dostupný předložený návrh, nenaplňují legální výměnu. Ohrožují rozmanitost osiv a tak společné bohatství lidstva. Rovněž tak ohrožují udržitelné potravinové systémy jen proto, aby sloužily agrochemickému průmyslu.

Žádáme Vás Komise EU, Parlamente EU a Rado EU, abyste odmítly jakýkoli návrh, který nenaplňuje výše uvedená kritéria. Konec s likvidací rozmanitosti zemědělských a zahradnických osiv v Evropě!

Více informací na: - Campaign for Seed-Sovereignty www.saatgutkampagne.org / www.seed-sovereignty.org/CZ/index.html
- German umbrella organisation for crop and livestock diversity („Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V.“):www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - Patrick Wiebe’s Blog: www.bifurcatedcarrots.eu/

Reason

Argumentace:

Současné nařízení EU o osivech vychází z doby, kdy ochrana životního prostředí a druhové rozmanitosti byly podceňovány. Existovaly četné šlechtitelské podniky, které přicházely na trh s velmi rozmanitými odrůdami. Většina z nich mohla být po sklizni opět vysévána – a to je způsob, který doprovází zemědělství po tisíce let.

Rok 1980 přinesl dva nové termíny pro něco, co až dosud bylo běžnou praxí: za prvé „práva zemědělců“ a za druhé „volně opylovatelné odrůdy“ (semínka produkující stejnou odrůdu, aniž se křížila s podobnými odrůdami). To je ten důvod, proč se obchod s osivy dramaticky změnil. Dnes největší společnosti ovládají tři čtvrtiny trhu s osivy, a více než polovina globálního trhu pochází z chemického průmyslu.

Na většinu odrůd se vztahují právní a technická omezení, která znemožňují záchranu přeséváním osiv samotnými pěstiteli. Byl zaveden úřední postup pro obchodování s odrůdami a kritéria pro něj jsou přizpůsobena průmyslovým odrůdám. Jako obhajoba tohoto byly využity pojmy produktivita a růst světové populace. Nestabilitu tohoto přístupu dokládá vyčerpávající zpráva Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD).

Rozmanitost plodin z velké části zmizela z trhu. Týká se to rozmanitosti neregistrovaných odrůd – obchodují s nimi tisíce neohrožených občanů Evropy bez požadované registrace. Dnes se musíme spoléhat na rozsáhlé odborné znalosti těchto lidí a měli bychom do této činnosti zapojit co nejvíce dalších lidí, nejen jako formu hobby, ale jako nezbytnost k obživě.

Druhým důležitým aspektem je, že nebyly dochovány téměř žádné odrůdy – konkrétně pro ekologické zemědělství – kvůli jejich rozmanitosti. Avšak ekologické zemědělství potřebuje silné, odolné rostliny nezávislé na chemikáliích. A to je možné pouze v rámci širokého spektra přírodních rezerv. Není přijatelné tyto odrůdy registrovat podle současných kritérií pro registraci odrůd.

Jménem všech signatářů.

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for seed-sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and groups which are dedicated to the maintaining and broadening of diversity, which are working for farmers rights to produce, exchange and use their seed or which are breeding varieties for ecofarming was successful.

  With this decision the Parliament gave ear to the many hundreds of thousands of people from many European countries which signed since April 2013 diverse petitions against the Commissions proposal. Alone our petition „seed diversity under threat“ got some 150.000 supporters in 12 different languages.

  A big „THANK YOU“ to all of you!

  Now it would be important to adopt the current – even restrictive – EU-seed-law to the demands of maintaining and broadening of diversity. By this there should be given a reasonable legal framework to the groups, organisations and individuals which are engaged in this, and these initiatives should be supported and not restricted. A first step could be the evaluation of the so called conservation directives 2008/62/EC and 2009/145/EC, which should be done (as the directive itself demands) until end of 2013.

  On the other hand the official control of the seeds of the seed industry has to be ensured. Concentration processes through acquisitions and interdependence have led in the past 30 years to a dangerous market power of the major chemical and seed corporations. And the seed industry won't give up their aim. Yesterday the seed lobby ESA tried to disturb the audience be claiming that the decision taken by the Parliament is invalid by procedural mistakes, see kurzlink.de/esa-seedlaw-140311. Anyhow, ESA's Secretary General Garlich von Essen had to admit the strength of the opponents to the new seed regulation and has spoken of a "very, very strong campaign".

  Now we have to wait and be aware of how the Commission and the Council react on the resolution of the Parliament – and we will be attentive to intervene if necessary. In the times of climate change and exhaustion of resources we need a reorientation in the demands to varieties. How long agriculture and horticulture will be able to afford high-input-varieties? In the long run we need varieties with a positive energy balance – for this we need a rethinking in the seed legislation, and for this the support of you all will be needed furthermore!

  Best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for Seed-Sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

pro

Omezení svobody, nejsme pány p?írody, ani otroci skupiny která chce v?ci kontrolovat ( ku svému prosp?chu ). Kde je lidskost a úcta k lidem, rozmanitosti a p?írod? . Ztratila se v lidské pí?e a aroganci????

contra

Jedná se o poru?ování principu svobody a um?lé vytvá?ení prostoru pro potencionální nar?stání byrokracie. Je tím znemo?n?no vyu?ívat regionální a po generace osv?d?ená osiva.