Success
Economy

Az új európai vetõmag-szabályozás veszélyeztetheti a tájfajtákat és a mezõgazdasági sokféleséget!

Petitioner not public
Petition is directed to
Mitglieder der Kommission, des Parlamentes und des Rates der EU
52,899
The petition is accepted.
 1. Launched 2013
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Tisztelt Európai Bizottsági tagok, Tisztelt Európai Parlamenti tagok, Tisztelt Európai Tanácsi tagok,

Jelenleg egy új vetõmag-szabályozást készítenek elõ Brüsszelben. Ha megvalósulnak az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatóságának tervei, akkor több régi és ritka gyümölcs-, zöldség- és gabonafajta fog eltûnni a piacról. Ezen változatos, illetve biotermesztéshez alkalmazkodott fajták használatát a bürokrácia megnehezítené, miközben a mezõgazdasági nagyvállalatok befolyása tovább erõsödne.

Az új európai uniós vetõmag-szabályozás aktuális tervezete elõsegíti, hogy a vetõmagpiac néhány vetõmagipari vállalat kezében összpontosuljon. Ez elfogadhatatlan. Az új európai uniós vetõmag-szabályozásnak lehetõvé kell tennie a fajták változatosságának megõrzését, a kisléptékû gazdálkodásban alkalmazható fajták használatát, valamint az ökológiai alkalmazkodáson alapuló nemesítést. A változatos fajtákat ne csak a génbankokon keresztül lehessen elérni, hanem nyíltan a piacokon is, bármiféle bürokratikus korlátozás nélkül.

Ezért azt követeljük, hogy ne legyen kötelezõ a regisztráció (fajtabejelentés). Továbbá azt, hogy a jelenlegi regisztrációs kritériumokat enyhítsék az olyan fajták esetében amelyek a sokféleségükbõl adódóan alkalmasak a biotermesztésre, mivel így a mezõgazdaságunk klímaváltozáshoz, új kártevõkhöz és betegségekhez való alkalmazkodóképessége megmarad, és továbbra is lehetõvé teszi egy környezetbarátabb életmód kialakítását.

Sem a mostani európai uniós vetõmag-szabályozás sem pedig a jelenleg elérhetõ, nem hivatalosan elõterjesztett törvényi változtatások nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Veszélyeztetik a vetõmag-sokféleséget, ezáltal pedig az emberiség közös mezõgazdasági örökségét. Továbbá veszélyeztetik a fenntartható élelmiszerellátó-rendszereket is, és csupán azért hozták létre õket, hogy az agrokémiai ipar érdekeit szolgálják.

Arra kérjük Önöket, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács tagjait, hogy utasítsanak el minden olyan javaslatot, amelyik nem teljesíti a fent említett kritériumokat! Ne pusztítsák tovább az európai mezõgazdasági és kertészeti vetõmag-sokféleséget!

További információ: - Kampány a vetõmag-önrendelkezésért: https://www.seed-sovereignty.org - Német ernyõszervezet a termények és a haszonállatok sokféleségéért („Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V.“): https://www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - A termesztett növények megõrzéséért küzdõ német szövetség („Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“): https://www.nutzpflanzenvielfalt.de - Patrick Wiebe blogja: https://www.bifurcatedcarrots.eu/

Reason

Miért van szükség egy jobb szabályozásra?

Az EU jelenlegi, vetõmagokkal kapcsolatos szabályozása abból az idõszakból származik, amikor még alábecsülték a környezvédelem, valamint a természeti és biológiai sokféleség fontosságát. Számos olyan, fajtanemesítéssel foglalkozó vállalat volt akkoriban, melyek igen sokféle növényfajtával jelentek meg a piacon. A növényfajták nagy részét betakarítás után újra lehetett vetni; ezt az eljárást évezredek óta – a mezõgazdálkodás kezdetétõl fogva – alkalmazzák.

A nyolcvanas években két új fogalom került bevezetésre, melyek korábban általános gyakorlatnak számítottak: a „gazdálkodói jogok”, valamint a „szabad megporzású/szabad elvirágzású fajták” (ezen fajták vetõmagjával ugyanaz a fajta állítható elõ, hacsak nem keresztezõdik hasonló fajtákkal). Ennek az az oka, hogy a vetõmagpiac drámai változáson ment keresztül. Napjainkban a tíz legnagyobb vállalat uralja a világ vetõmagpiacának háromnegyedét. A globális piac több, mint a felét pedig a vegyipar adja.

A legtöbb növényfajta jogi és szakmai korlátozások alá esik, mely megnehezíti, hogy a termesztõk által befogott magokat újra lehessen vetni. Hivatalos jóváhagyást vezettek be a növényfajták és vetõmagjaik forgalmazását illetõen, és az erre vonatkozó kritériumrendszert az ipari fajtákhoz adaptálták. A termelékenységgel, valamint a Föld növekvõ népességével próbálták igazolni a fenti lépéseket. Az IAASTD (Nemzetközi felmérés a mezõgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ fejlõdésére) átfogó jelentésébõl látható, mennyire bizonytalan ez a megközelítés.

A haszonnövények sokszínûsége nagymértékben eltûnt a piacról. Ez aggodalomra ad okot a nem regisztrált fajták diverzitásával kapcsolatban; ezekkel a fajtákkal többezer bátor európai ember kereskedik anélkül, hogy rendelkezne a szükséges regisztrációval. Manapság ezeknek az embereknek a széles körû szakértelmére támaszkodunk, és bátorítanunk kell ezt az egyre népesebb csoportot, akik nem csupán kedvtelésbõl vesznek részt a fenti tevékenységben, hanem bevételük is származik belõle, és a megélhetésüket is részben ez adja.

A másik fontos szempont pedig az, hogy alig van néhány olyan, megfelelõ növényfajta, melyeket kifejezetten a biogazdálkodás számára hoztak volna létre a sokféleségük alapján. Az ökológiai gazdálkodásnak azonban szüksége van olyan növényekre, amelyek vegyszerek nélkül is elég erõsek és ellenállók. Ez kizárólag egy széleskörû, természetes génkészlettel lehetséges. A jelenlegi, vetõmag regisztrációra vonatkozó kritériumok alapján a fent említett növényfajták regisztrációs kérelmét rutinszerûen elutasítják.

Thank you for your support

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  If anybody would like to translate this and the last mail into the petitions language,... further

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now