openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Az új európai vetõmag-szabályozás veszélyeztetheti a tájfajtákat és a mezõgazdasági sokféleséget! Az új európai vetõmag-szabályozás veszélyeztetheti a tájfajtákat és a mezõgazdasági sokféleséget!
 • Von: Andreas Riekeberg, Campaign for Seed Sovereignty mehr
 • An: Mitglieder der Kommission, des Parlamentes ...
 • Region: Europäische Union mehr
  Kategorie: Verbraucherschutz mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Ungarisch
 • Sammlung beendet
 • 52.899 Unterstützende
  Sammelziel erreicht

Az új európai vetõmag-szabályozás veszélyeztetheti a tájfajtákat és a mezõgazdasági sokféleséget!

-

English petition | Pétition en français | Dansk andragende | Slovenščina peticija | Češka Peticija | Hrvatska peticiju | petição português | Polska petycja | petiție română | Petizione italiana | Petición en español | Svensk petition | Deutsche Petition

Tisztelt Európai Bizottsági tagok, Tisztelt Európai Parlamenti tagok, Tisztelt Európai Tanácsi tagok,

Jelenleg egy új vetõmag-szabályozást készítenek elõ Brüsszelben. Ha megvalósulnak az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatóságának tervei, akkor több régi és ritka gyümölcs-, zöldség- és gabonafajta fog eltûnni a piacról. Ezen változatos, illetve biotermesztéshez alkalmazkodott fajták használatát a bürokrácia megnehezítené, miközben a mezõgazdasági nagyvállalatok befolyása tovább erõsödne.

Az új európai uniós vetõmag-szabályozás aktuális tervezete elõsegíti, hogy a vetõmagpiac néhány vetõmagipari vállalat kezében összpontosuljon. Ez elfogadhatatlan. Az új európai uniós vetõmag-szabályozásnak lehetõvé kell tennie a fajták változatosságának megõrzését, a kisléptékû gazdálkodásban alkalmazható fajták használatát, valamint az ökológiai alkalmazkodáson alapuló nemesítést. A változatos fajtákat ne csak a génbankokon keresztül lehessen elérni, hanem nyíltan a piacokon is, bármiféle bürokratikus korlátozás nélkül.

Ezért azt követeljük, hogy ne legyen kötelezõ a regisztráció (fajtabejelentés). Továbbá azt, hogy a jelenlegi regisztrációs kritériumokat enyhítsék az olyan fajták esetében amelyek a sokféleségükbõl adódóan alkalmasak a biotermesztésre, mivel így a mezõgazdaságunk klímaváltozáshoz, új kártevõkhöz és betegségekhez való alkalmazkodóképessége megmarad, és továbbra is lehetõvé teszi egy környezetbarátabb életmód kialakítását.

Sem a mostani európai uniós vetõmag-szabályozás sem pedig a jelenleg elérhetõ, nem hivatalosan elõterjesztett törvényi változtatások nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Veszélyeztetik a vetõmag-sokféleséget, ezáltal pedig az emberiség közös mezõgazdasági örökségét. Továbbá veszélyeztetik a fenntartható élelmiszerellátó-rendszereket is, és csupán azért hozták létre õket, hogy az agrokémiai ipar érdekeit szolgálják.

Arra kérjük Önöket, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács tagjait, hogy utasítsanak el minden olyan javaslatot, amelyik nem teljesíti a fent említett kritériumokat! Ne pusztítsák tovább az európai mezõgazdasági és kertészeti vetõmag-sokféleséget!

További információ: - Kampány a vetõmag-önrendelkezésért: www.seed-sovereignty.org - Német ernyõszervezet a termények és a haszonállatok sokféleségéért („Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V.“): www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - A termesztett növények megõrzéséért küzdõ német szövetség („Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“): www.nutzpflanzenvielfalt.de - Patrick Wiebe blogja: www.bifurcatedcarrots.eu/

Begründung:

Miért van szükség egy jobb szabályozásra?

Az EU jelenlegi, vetõmagokkal kapcsolatos szabályozása abból az idõszakból származik, amikor még alábecsülték a környezvédelem, valamint a természeti és biológiai sokféleség fontosságát. Számos olyan, fajtanemesítéssel foglalkozó vállalat volt akkoriban, melyek igen sokféle növényfajtával jelentek meg a piacon. A növényfajták nagy részét betakarítás után újra lehetett vetni; ezt az eljárást évezredek óta – a mezõgazdálkodás kezdetétõl fogva – alkalmazzák.

A nyolcvanas években két új fogalom került bevezetésre, melyek korábban általános gyakorlatnak számítottak: a „gazdálkodói jogok”, valamint a „szabad megporzású/szabad elvirágzású fajták” (ezen fajták vetõmagjával ugyanaz a fajta állítható elõ, hacsak nem keresztezõdik hasonló fajtákkal). Ennek az az oka, hogy a vetõmagpiac drámai változáson ment keresztül. Napjainkban a tíz legnagyobb vállalat uralja a világ vetõmagpiacának háromnegyedét. A globális piac több, mint a felét pedig a vegyipar adja.

A legtöbb növényfajta jogi és szakmai korlátozások alá esik, mely megnehezíti, hogy a termesztõk által befogott magokat újra lehessen vetni. Hivatalos jóváhagyást vezettek be a növényfajták és vetõmagjaik forgalmazását illetõen, és az erre vonatkozó kritériumrendszert az ipari fajtákhoz adaptálták. A termelékenységgel, valamint a Föld növekvõ népességével próbálták igazolni a fenti lépéseket. Az IAASTD (Nemzetközi felmérés a mezõgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ fejlõdésére) átfogó jelentésébõl látható, mennyire bizonytalan ez a megközelítés.

A haszonnövények sokszínûsége nagymértékben eltûnt a piacról. Ez aggodalomra ad okot a nem regisztrált fajták diverzitásával kapcsolatban; ezekkel a fajtákkal többezer bátor európai ember kereskedik anélkül, hogy rendelkezne a szükséges regisztrációval. Manapság ezeknek az embereknek a széles körû szakértelmére támaszkodunk, és bátorítanunk kell ezt az egyre népesebb csoportot, akik nem csupán kedvtelésbõl vesznek részt a fenti tevékenységben, hanem bevételük is származik belõle, és a megélhetésüket is részben ez adja.

A másik fontos szempont pedig az, hogy alig van néhány olyan, megfelelõ növényfajta, melyeket kifejezetten a biogazdálkodás számára hoztak volna létre a sokféleségük alapján. Az ökológiai gazdálkodásnak azonban szüksége van olyan növényekre, amelyek vegyszerek nélkül is elég erõsek és ellenállók. Ez kizárólag egy széleskörû, természetes génkészlettel lehetséges. A jelenlegi, vetõmag regisztrációra vonatkozó kritériumok alapján a fent említett növényfajták regisztrációs kérelmét rutinszerûen elutasítják.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wolfenbüttel, 01.05.2013 (aktiv bis 31.10.2013)


Neuigkeiten

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentUnterstützer nach Länder

LandAnzahl  Quorum?
Deutschland 85.381 115,0%
Tschechien 16.655 100,9%
Österreich 11.654 81,8%
Slowenien 5.324 88,7%

Petitionsverlauf