openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Ogrožena raznovrstnost semen - proti uredbi EU o semenih v korist semenarske industrije Ogrožena raznovrstnost semen - proti uredbi EU o semenih v korist semenarske industrije
 • Von: Andreas Riekeberg, Kampanja za neodvisnost ... mehr
 • An: člane Evropske komisije, Evropskega ...
 • Region: Europäische Union mehr
  Kategorie: Verbraucherschutz mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Slowenisch
 • Sammlung beendet
 • 52.899 Unterstützende
  Sammelziel erreicht

Ogrožena raznovrstnost semen - proti uredbi EU o semenih v korist semenarske industrije

-

English petition | Pétition en français | Dansk andragende | Češka Peticija | Hrvatska peticiju | petição português | Magyar petíciót | Polska petycja | petiție română | Petizione italiana | Petición en español | Svensk petition | Deutsche Petition

Spoštovani člani Komisije, spoštovani člani Parlamenta, spoštovani člani Sveta!

Trenutno v Bruslju pripravljajo osnutek nove uredbe EU o semenih. Če se bodo načrti Generalnega direktorata za varno hrano in zdravje ter zaščito potrošnikov uresničili, potem bo še več redkih in starih sort sadja, zelenjave in žit izgnilo s tržišča. Na te pestre sorte in sorte, prilagojene ekološkemu kmetovanju se bo zgrnila birokracija, medtem ko se bo moč agro industrije še naprej krepila.

Trenutno dostopni osnutki nove uredbe EU o semenskem materialu spodbujajo koncentracijo trga s semeni v rokah majhnega števila koncernov semenarske industrije. To je nesprejemljivo. Nova uredba EU o semenih mora zagotavljati pestrost sort in pogoje za ekstenzivno kmetovanje in ekološko žlahtnjenje. Raznolike sorte morajo biti dostopne ne samo v genskih bankah, temveč tudi na tržišču, brez kakršnih koli birokratskih omejitev.

Zato zahtevamo: nobene obveze registracije sort! Poleg tega je potrebno zmanjšati sedaj veljavne kriterije registracije sort, ustreznih za ekološko kmetovanje, v oziru njihove genske pestrosti, da naše kmetijstvo ohrani sposobnost prilagajanja klimatskim spremembam, novim škodljivcem in boleznim ter nenazadnje okolju prijaznim življenjskim slogom.

Teh zahtev ne izpolnjujejo niti obstoječi zakoni EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu niti trenutno dostopni neformalno predloženi osnutki spremembe zakona. Nasprotno, le-ti ogrožajo pestrost semen in kot taki skupno kmetijsko dediščino človeštva. Obenem ogrožajo trajnostno naravnane prehranske sisteme in služijo zgolj namenom agrokemične industrije.

Pozivamo vas – člane Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU, da zavrnete vsak predlog nove uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev! Nobenega nadaljnjega uničevanja kmetijske in hortikulturne pestrosti v Evropi več!

Več informacij lahko najdete na strani pobudnikov in pobudnic peticije ter drugih: - Kampanja za neodvisnost semen: www.saatgutkampagne.org / www.seed-sovereignty.org/SL/index.html - Nemška krovna organizacija za raznolikost kulturnih rastlin in pasem živali: www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/ - Blog Patricka Wieba: www.bifurcatedcarrots.eu/ - Varuhi semen, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin: www.semenska.org/domov.html

Begründung:

Utemeljitev:

Dosedanji pravni predpisi EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu izvirajo iz časa, v katerem so bili varovanje okolja, narave in biotske raznolikosti podcenjeni. Obstajala so številna žlahtnjiteljska podjetja, ki so trg bogatila s pestrostjo sort. Večino teh sort je bilo mogoče po žetvi ponovno zasajati, kar je tehnika pridelave semen skozi tisočletja kmetijske zgodovine.

V 80 letih prejšnjega stoletja je bilo treba poiskati dva nova pojma, za to, kar je bila poprej splošna praksa: prvič, »pravice kmetov«, in drugič, »tujeprašne« sorte. Do tega je prišlo, ker se je trg s semeni izredno spremenil. Danes deset največjih ponudnikov semen obvladuje tri četrtine svetovnega trga s semeni in več kot polovica globalnega trga izvira iz kemične industrije.

Večina sort je podvržena pravnim in tehničnim omejitvam, ki spodkopavajo ponovno zasajanje semen, ki jih hranijo pridelovalci sami. Uvedena je bila uradna odobritev za trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala sort, s kriteriji prilagojenimi industrijskim sortam. Tovrsten razvoj se je upravičevalo s produktivnostjo in naraščanjem števila svetovnega prebivalstva. Obsežno poročilo Organizacije za mednarodno oceno kmetijskega znanja, znanosti in tehnologije za razvoj (IAASTD) ponazarja nestabilnost tega pristopa.

Raznolikost kulturnih rastlin je v veliki meri izginila s tržišča. To zadeva predvsem pestrost neregistriranih sort – z njimi trguje tisoče neustrašnih državljanov in državljank v Evropi brez zahtevane registracije. Danes smo odvisni od obsežnega strokovnega znanja teh ljudi in k tej aktivnosti bi morali spodbujati naraščajoče število ljudi, ne le kot ljubiteljski dejavnosti, temveč kot viru zaslužka in preživetja.

Drugi pomemben vidik je, da se ni žlahtnilo skoraj nobenih sort, ustreznih posebej za ekološko kmetovanje na osnovi njihove pestrosti. Ekološko kmetijstvo potrebuje rastline, ki so produktivne brez spodbude kemičnih sredstev. Slednje pa je moč doseči le z velikim genskim bazenom. Tovrstne stare sorte po veljavnih kriterijih rutinsko obravnavajo kot neustrezne za uspešno registracijo.

V imenu vseh podpisnikov. Wolfenbüttel, 29.04.2013 (aktivni do 28.10.2013)

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wolfenbüttel, 29.04.2013 (aktiv bis 28.10.2013)


Neuigkeiten

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentUnterstützer nach Länder

LandAnzahl  Quorum?
Deutschland 85.381 115,0%
Tschechien 16.655 100,9%
Österreich 11.654 81,8%
Slowenien 5.324 88,7%

Petitionsverlauf