Spoštovani člani Komisije, spoštovani člani Parlamenta, spoštovani člani Sveta!

Trenutno v Bruslju pripravljajo osnutek nove uredbe EU o semenih. Če se bodo načrti Generalnega direktorata za varno hrano in zdravje ter zaščito potrošnikov uresničili, potem bo še več redkih in starih sort sadja, zelenjave in žit izgnilo s tržišča. Na te pestre sorte in sorte, prilagojene ekološkemu kmetovanju se bo zgrnila birokracija, medtem ko se bo moč agro industrije še naprej krepila.

Trenutno dostopni osnutki nove uredbe EU o semenskem materialu spodbujajo koncentracijo trga s semeni v rokah majhnega števila koncernov semenarske industrije. To je nesprejemljivo. Nova uredba EU o semenih mora zagotavljati pestrost sort in pogoje za ekstenzivno kmetovanje in ekološko žlahtnjenje. Raznolike sorte morajo biti dostopne ne samo v genskih bankah, temveč tudi na tržišču, brez kakršnih koli birokratskih omejitev.

Zato zahtevamo: nobene obveze registracije sort! Poleg tega je potrebno zmanjšati sedaj veljavne kriterije registracije sort, ustreznih za ekološko kmetovanje, v oziru njihove genske pestrosti, da naše kmetijstvo ohrani sposobnost prilagajanja klimatskim spremembam, novim škodljivcem in boleznim ter nenazadnje okolju prijaznim življenjskim slogom.

Teh zahtev ne izpolnjujejo niti obstoječi zakoni EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu niti trenutno dostopni neformalno predloženi osnutki spremembe zakona. Nasprotno, le-ti ogrožajo pestrost semen in kot taki skupno kmetijsko dediščino človeštva. Obenem ogrožajo trajnostno naravnane prehranske sisteme in služijo zgolj namenom agrokemične industrije.

Pozivamo vas – člane Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU, da zavrnete vsak predlog nove uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev! Nobenega nadaljnjega uničevanja kmetijske in hortikulturne pestrosti v Evropi več!

Več informacij lahko najdete na strani pobudnikov in pobudnic peticije ter drugih: - Kampanja za neodvisnost semen: www.saatgutkampagne.org / www.seed-sovereignty.org/SL/index.html - Nemška krovna organizacija za raznolikost kulturnih rastlin in pasem živali: www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/ - Blog Patricka Wieba: www.bifurcatedcarrots.eu/ - Varuhi semen, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin: www.semenska.org/domov.html

Reason

Utemeljitev:

Dosedanji pravni predpisi EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu izvirajo iz časa, v katerem so bili varovanje okolja, narave in biotske raznolikosti podcenjeni. Obstajala so številna žlahtnjiteljska podjetja, ki so trg bogatila s pestrostjo sort. Večino teh sort je bilo mogoče po žetvi ponovno zasajati, kar je tehnika pridelave semen skozi tisočletja kmetijske zgodovine.

V 80 letih prejšnjega stoletja je bilo treba poiskati dva nova pojma, za to, kar je bila poprej splošna praksa: prvič, »pravice kmetov«, in drugič, »tujeprašne« sorte. Do tega je prišlo, ker se je trg s semeni izredno spremenil. Danes deset največjih ponudnikov semen obvladuje tri četrtine svetovnega trga s semeni in več kot polovica globalnega trga izvira iz kemične industrije.

Večina sort je podvržena pravnim in tehničnim omejitvam, ki spodkopavajo ponovno zasajanje semen, ki jih hranijo pridelovalci sami. Uvedena je bila uradna odobritev za trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala sort, s kriteriji prilagojenimi industrijskim sortam. Tovrsten razvoj se je upravičevalo s produktivnostjo in naraščanjem števila svetovnega prebivalstva. Obsežno poročilo Organizacije za mednarodno oceno kmetijskega znanja, znanosti in tehnologije za razvoj (IAASTD) ponazarja nestabilnost tega pristopa.

Raznolikost kulturnih rastlin je v veliki meri izginila s tržišča. To zadeva predvsem pestrost neregistriranih sort – z njimi trguje tisoče neustrašnih državljanov in državljank v Evropi brez zahtevane registracije. Danes smo odvisni od obsežnega strokovnega znanja teh ljudi in k tej aktivnosti bi morali spodbujati naraščajoče število ljudi, ne le kot ljubiteljski dejavnosti, temveč kot viru zaslužka in preživetja.

Drugi pomemben vidik je, da se ni žlahtnilo skoraj nobenih sort, ustreznih posebej za ekološko kmetovanje na osnovi njihove pestrosti. Ekološko kmetijstvo potrebuje rastline, ki so produktivne brez spodbude kemičnih sredstev. Slednje pa je moč doseči le z velikim genskim bazenom. Tovrstne stare sorte po veljavnih kriterijih rutinsko obravnavajo kot neustrezne za uspešno registracijo.

V imenu vseh podpisnikov. Wolfenbüttel, 29.04.2013 (aktivni do 28.10.2013)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  If anybody would like to translate this and the last mail into the petitions language, please feel free to do so and please send it to info@seed-sovereignty.org. Then I would post the translation to all the supporters.

  best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for seed-sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and groups which are dedicated to the maintaining and broadening of diversity, which are working for farmers rights to produce, exchange and use their seed or which are breeding varieties for ecofarming was successful.

  With this decision the Parliament gave ear to the many hundreds of thousands of people from many European countries which signed since April 2013 diverse petitions against the Commissions proposal. Alone our petition „seed diversity under threat“ got some 150.000 supporters in 12 different languages.

  A big „THANK YOU“ to all of you!

  Now it would be important to adopt the current – even restrictive – EU-seed-law to the demands of maintaining and broadening of diversity. By this there should be given a reasonable legal framework to the groups, organisations and individuals which are engaged in this, and these initiatives should be supported and not restricted. A first step could be the evaluation of the so called conservation directives 2008/62/EC and 2009/145/EC, which should be done (as the directive itself demands) until end of 2013.

  On the other hand the official control of the seeds of the seed industry has to be ensured. Concentration processes through acquisitions and interdependence have led in the past 30 years to a dangerous market power of the major chemical and seed corporations. And the seed industry won't give up their aim. Yesterday the seed lobby ESA tried to disturb the audience be claiming that the decision taken by the Parliament is invalid by procedural mistakes, see kurzlink.de/esa-seedlaw-140311. Anyhow, ESA's Secretary General Garlich von Essen had to admit the strength of the opponents to the new seed regulation and has spoken of a "very, very strong campaign".

  Now we have to wait and be aware of how the Commission and the Council react on the resolution of the Parliament – and we will be attentive to intervene if necessary. In the times of climate change and exhaustion of resources we need a reorientation in the demands to varieties. How long agriculture and horticulture will be able to afford high-input-varieties? In the long run we need varieties with a positive energy balance – for this we need a rethinking in the seed legislation, and for this the support of you all will be needed furthermore!

  Best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for Seed-Sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.