openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Den dyrkede biodiversitet er truet: Vedtag ikke EU frølovgivning, der er til gavn for frøindustrien. Den dyrkede biodiversitet er truet: Vedtag ikke EU frølovgivning, der er til gavn for frøindustrien.
 • Von: Andreas Riekeberg, Kampagnen for Seed-Suverænitet mehr
 • An: Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og ...
 • Region: Europäische Union mehr
  Kategorie: Verbraucherschutz mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Dänisch
 • Sammlung beendet
 • 52.899 Unterstützende
  Sammelziel erreicht

Den dyrkede biodiversitet er truet: Vedtag ikke EU frølovgivning, der er til gavn for frøindustrien.

-

English petition | Pétition en français | Slovenščina peticija | Češka Peticija | Hrvatska peticiju | petição português | Magyar petíciót | Polska petycja | petiție română | Petizione italiana | Petición en español | Svensk petition | Deutsche Petition

Kære Medlemmer af Kommissionen Kære Medlemmer af Parlamentet Kære Medlemmer af Ministerrådet

Nye regulativer for frø og plantematerialer drøftes nu i Bruxelles. Hvis Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse har held med deres planer, vil endnu flere ældre og bevaringsværdier sorter af frugter, grønsager og korn forsvinde fra markedet. Disse diverse sorter, og sorter tilpasset økologisk landbrug, vil hæmmes af bureaukratiske love, mens magten hos den Industrialiserede landbrugssektor styrkes yderligere.

Ud fra de tekster som nu er tilgængelige, vil de nye frølove fremme en magtkoncentration på frømarkedet i hænderne på et lille antal industrielle selskaber. Dette er uacceptabelt. En ny EU frølovgivning skal tillade en mangfoldighed af sorter, sorter der er velegnet til små landbrug, og forædling af sorter der er tilpasset økologisk dyrkning. De mange forskelligartede sorter skal være tilgængelige ikke kun i genbanker, men også på det åbne marked, uden bureaukratiske restriktioner.

Derfor kræver vi: Ingen tvungen registrering af sorter! Derudover skal de nuværende registreringskriterier nedsættes for sorter, der er egnede til økologisk landbrug i kraft af deres mangfoldighed, så vores landbrug fortsat kan tilpasse sig klimaændringer, nye skadedyr og sygdomme, samt en mere miljøvenlige livsstil.

Hverken den nuværende EU-frølovgivning eller de uformelle udkaster til ændringer af loven, som for tiden er tilgængelige, opfylder disse krav. De truer den dyrkede biodiversitet og dermed menneskehedens fælles landbrugsarv. De truer også bæredygtige fødevaresystemer og er kun lavet for at tjene den agrokemiske industri.

Vi opfordrer hermed alle medlemmer af EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet til at forkaste ethvert forslag, som ikke opfylder ovennævnte kriterier! Vi må og vil ikke tillade mere ødelæggelse af den dyrkede mangfoldighed i landbruget og havebrug!

Flere oplysninger kan hentes her (på engelsk og tysk): - Kampagnen for Seed-Suverænitet: www.seed-sovereignty.org/DK/index.html - Den tyske paraplyorganisation for biodiversitet hos afgrøder og husdyr ("Dachverband Kulturpflanzen-und Nutztiervielfalt eV"). www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 (engelsk) - Den tyske frøsamler-organisation (VEN, „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“): www.nutzpflanzenvielfalt.de - Patrick Wiebes udmærkede blog: www.bifurcatedcarrots.eu/

og der vil snart være flere materialer på dansk på Frøsamlernes webside, www.froesamlerne.dk.

Begründung:

De nuværende EU-frø regler stammer fra en tid hvor miljøbeskyttelse, naturen og den biologiske mangfoldighed blev undervurderet. Der fandtes talrige frøforædlende virksomheder, der satte en stor diversitet af sorter på markedet. De fleste af disse sorter kunne gensås efter høst – den samme fremgangsmåde som har eksisteret i tusinder af år, gennem hele landbrugets historie.

I 1980’erne følte man behov for at udvikle 2 nye betegnelser for det, der indtil da bare havde været almindelig praksis: 1) ”bøndernes rettigheder” og 2) ”frøkonstante (open pollinated) sorter” – dvs. at man får den samme sort fra sine frø året efter, medmindre der er sket en krydsning med en lignende sort. Dette skyldes dramatiske ændringer i frømarkedet. I dag dominerer de 10 største frøfirmaer tre fjerdedele af verdensmarkedet – og den kemiske industri står for mere end halvdelen af det globale frøsalg.

De fleste sorter på markedet er underlagt juridiske og tekniske begrænsninger, som underminerer landmændenes produktion af eget udsæd. Man indførte kravet om en officiel godkendelse af de sorter, der skulle markedsføres, og kriterierne for denne godkendelse er tilpasset industrielle sorter. Produktiviteten og den voksende verdensbefolkning blev brugt til at retfærdiggøre denne udvikling. Den omfattende rapport fra International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2008) illustrerer denne models manglende sikkerhed.

Den dyrkede biodiversitet er stort set forsvundet fra det kommercielle marked. Mangfoldigheden af sorter opretholdes kun, fordi de forhandles af tusindvis af frygtløse borgere i Europa uden den fornødne registrering. I dag afhænger bevaringen af biodiversiteten i landbrug og havebrug af den omfattende ekspertise af disse mennesker, og vi bør støtte og opmuntre det stigende antal mennesker, der udøver denne aktivitet - ikke kun som en hobby, men også for at tjene en indkomst og et levebrød fra det. En anden vigtigt aspekt er, at der næsten ikke er forædlet sorter specielt velegnet for økologisk landbrug i kraft af deres genetisk diversitet. Men økologisk landbrug behøver planter, der er modstandsdygtige uden brug af kemikalier. Dette kan kun opnås med en bred naturlig genpulje. Sådanne sorter anses rutinemæssigt for at være uacceptabelt for registrering i henhold til gældende kriterier for sortsregistrering.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wolfenbüttel, 29.04.2013 (aktiv bis 28.10.2013)


Neuigkeiten

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentUnterstützer nach Länder

LandAnzahl  Quorum?
Deutschland 85.381 115,0%
Tschechien 16.655 100,9%
Österreich 11.654 81,8%
Slowenien 5.324 88,7%

Petitionsverlauf