Success
Economy

Den dyrkede biodiversitet er truet: Vedtag ikke EU frølovgivning, der er til gavn for frøindustrien.

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet
52,899 supporters

The petition is accepted.

52,899 supporters

The petition is accepted.

 1. Launched 2013
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Kære Medlemmer af Kommissionen Kære Medlemmer af Parlamentet Kære Medlemmer af Ministerrådet

Nye regulativer for frø og plantematerialer drøftes nu i Bruxelles. Hvis Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse har held med deres planer, vil endnu flere ældre og bevaringsværdier sorter af frugter, grønsager og korn forsvinde fra markedet. Disse diverse sorter, og sorter tilpasset økologisk landbrug, vil hæmmes af bureaukratiske love, mens magten hos den Industrialiserede landbrugssektor styrkes yderligere.

Ud fra de tekster som nu er tilgængelige, vil de nye frølove fremme en magtkoncentration på frømarkedet i hænderne på et lille antal industrielle selskaber. Dette er uacceptabelt. En ny EU frølovgivning skal tillade en mangfoldighed af sorter, sorter der er velegnet til små landbrug, og forædling af sorter der er tilpasset økologisk dyrkning. De mange forskelligartede sorter skal være tilgængelige ikke kun i genbanker, men også på det åbne marked, uden bureaukratiske restriktioner.

Derfor kræver vi: Ingen tvungen registrering af sorter! Derudover skal de nuværende registreringskriterier nedsættes for sorter, der er egnede til økologisk landbrug i kraft af deres mangfoldighed, så vores landbrug fortsat kan tilpasse sig klimaændringer, nye skadedyr og sygdomme, samt en mere miljøvenlige livsstil.

Hverken den nuværende EU-frølovgivning eller de uformelle udkaster til ændringer af loven, som for tiden er tilgængelige, opfylder disse krav. De truer den dyrkede biodiversitet og dermed menneskehedens fælles landbrugsarv. De truer også bæredygtige fødevaresystemer og er kun lavet for at tjene den agrokemiske industri.

Vi opfordrer hermed alle medlemmer af EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet til at forkaste ethvert forslag, som ikke opfylder ovennævnte kriterier! Vi må og vil ikke tillade mere ødelæggelse af den dyrkede mangfoldighed i landbruget og havebrug!

Flere oplysninger kan hentes her (på engelsk og tysk): - Kampagnen for Seed-Suverænitet: https://www.seed-sovereignty.org/DK/index.html - Den tyske paraplyorganisation for biodiversitet hos afgrøder og husdyr ("Dachverband Kulturpflanzen-und Nutztiervielfalt eV"). https://www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 (engelsk) - Den tyske frøsamler-organisation (VEN, „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“): https://www.nutzpflanzenvielfalt.de - Patrick Wiebes udmærkede blog: https://www.bifurcatedcarrots.eu/

og der vil snart være flere materialer på dansk på Frøsamlernes webside, https://www.froesamlerne.dk.

Reason

De nuværende EU-frø regler stammer fra en tid hvor miljøbeskyttelse, naturen og den biologiske mangfoldighed blev undervurderet. Der fandtes talrige frøforædlende virksomheder, der satte en stor diversitet af sorter på markedet. De fleste af disse sorter kunne gensås efter høst – den samme fremgangsmåde som har eksisteret i tusinder af år, gennem hele landbrugets historie.

I 1980’erne følte man behov for at udvikle 2 nye betegnelser for det, der indtil da bare havde været almindelig praksis: 1) ”bøndernes rettigheder” og 2) ”frøkonstante (open pollinated) sorter” – dvs. at man får den samme sort fra sine frø året efter, medmindre der er sket en krydsning med en lignende sort. Dette skyldes dramatiske ændringer i frømarkedet. I dag dominerer de 10 største frøfirmaer tre fjerdedele af verdensmarkedet – og den kemiske industri står for mere end halvdelen af det globale frøsalg.

De fleste sorter på markedet er underlagt juridiske og tekniske begrænsninger, som underminerer landmændenes produktion af eget udsæd. Man indførte kravet om en officiel godkendelse af de sorter, der skulle markedsføres, og kriterierne for denne godkendelse er tilpasset industrielle sorter. Produktiviteten og den voksende verdensbefolkning blev brugt til at retfærdiggøre denne udvikling. Den omfattende rapport fra International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2008) illustrerer denne models manglende sikkerhed.

Den dyrkede biodiversitet er stort set forsvundet fra det kommercielle marked. Mangfoldigheden af sorter opretholdes kun, fordi de forhandles af tusindvis af frygtløse borgere i Europa uden den fornødne registrering. I dag afhænger bevaringen af biodiversiteten i landbrug og havebrug af den omfattende ekspertise af disse mennesker, og vi bør støtte og opmuntre det stigende antal mennesker, der udøver denne aktivitet - ikke kun som en hobby, men også for at tjene en indkomst og et levebrød fra det. En anden vigtigt aspekt er, at der næsten ikke er forædlet sorter specielt velegnet for økologisk landbrug i kraft af deres genetisk diversitet. Men økologisk landbrug behøver planter, der er modstandsdygtige uden brug af kemikalier. Dette kan kun opnås med en bred naturlig genpulje. Sådanne sorter anses rutinemæssigt for at være uacceptabelt for registrering i henhold til gældende kriterier for sortsregistrering.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  If anybody would like to translate this and the last mail into the petitions language,... further

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now