Success
Economy

Zadendiversiteit wordt bedreigd: Geen Europese regulering ten gunste van de zadenindustrie

Petitioner not public
Petition is directed to
Mitglieder der Kommission, des Parlamentes und des Rates der EU
52,899 supporters

The petition is accepted.

52,899 supporters

The petition is accepted.

 1. Launched 2013
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Geachte Leden van de Commissie, Geachte Parlementsleden, Geachte Leden van de Raad,

Op dit moment worden in Brussel nieuwe regels opgesteld voor de Europese zadenmarkt. Als de plannen van het Directoraat-Generaal (DG) voor Gezondheid en Consumenten doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvariëteiten van de markt verdwijnen. Deze variëteiten, waaronder variëteiten die zijn afgestemd op biologische teelt zullen ernstig beperkt worden door de bureaucratie, terwijl de machtspositie van de grote agrimultinationals verder wordt versterkt.

Door de voorstellen voor de nieuwe EU zadenregulering zal de zadenmarkt zich nog meer concentreren in handen van een klein aantal industriële zadenconcerns, en dat is onacceptabel. De nieuwe EU regels moeten het kweken van variëteiten voor diversiteit, voor kleinschalige en ecologische kwekers toelaten. Gewasdiversiteit moet niet alleen beschikbaar zijn in genenbanken, maar ook op de open markt, zonder bureaucratische drempels.

Onze eis is daarom: geen verplichte registratie van gewassen! Daarnaast moeten de bestaande criteria voor registratie van variëteiten die juist vanwege hun diversiteit geschikt zijn voor biologische teelt, worden versoepeld, opdat onze landbouw bestand blijft tegen klimaatverandering, nieuwe plagen en ziektes.

Noch de huidige EU zadenregulering, noch de voorstellen voor nieuwe wetgeving voldoen aan deze eisen. De voorstellen vormen een bedreiging voor de zadendiversiteit en daarmee voor het algemeen agrarisch erfgoed van de mensheid. De regels zijn een aanslag op duurzame voedselsystemen en bestaan uitsluitend om de agrochemische industrie van dienst te zijn.

We dringen er daarom bij U, EU Commissie - , Parlements- en Raadsleden, op aan om elk voorstel dat niet aan de genoemde criteria voldoet af te wijzen. Stop de vernietiging van zadendiversiteit in de Europese land- en tuinbouw!

Voor meer informatie: - Campaign for Seed-Sovereignty: https://www.seed-sovereignty.org - German umbrella organisation for crop and livestock diversity https://www.nutzpflanzenvielfalt.de - Patrick Wiebe’s Blog: www.bifurcatedcarrots.eu/ https://www.aseed.net/new/nl/zaden

Reason

Achtergrond: De huidige EU zadenwetgeving stamt uit een tijd waarin het belang van milieubescherming, natuur en biologische diversiteit werd onderschat. Er waren nog zeer veel kwekersbedrijfjes die een grote diversiteit aan variëteiten op de markt brachten. De zaden van vrijwel al deze variëteiten konden gewoon weer worden gebruikt voor de volgende oogst, zoals al duizenden jaren gebruikelijk is in de landbouw.

In de jaren tachtig werden nieuwe begrippen geïntroduceerd voor wat tot dan toe algemeen werd toegepast, termen als “ boerenrecht “ en “ open bestuiving” (waarbij zaden dezelfde variëteit produceren tenzij ze met verwante variëteiten zijn gekruist). Dit had alles te maken met de stormachtige ontwikkeling van de zadenmarkt, en het ontstaan van rechtenbescherming op een zichzelf reproducerend ‘product’. Dertig jaar later is driekwart van de wereldzadenmarkt in handen van slechts tien grote bedrijven, en is meer dan de helft van de zaden op de markt afkomstig van agrochemische bedrijven.

Tegenwoordig zitten op bijna alle marktvariëteiten juridische en technische restricties die het zelf herzaaien door boeren en tuinders tegengaan. Boerenvariëteiten mogen zonder officiële toelating niet worden verhandeld, maar de eisen voor toelating zijn afgestemd op industriële variëteiten. Dat werd destijds gerechtvaardigd met hogere productiviteit en de groeiende wereldbevolking als argument. Inmiddels is dankzij het uitvoerige VN rapport van het IAASTD (Internationaal onderzoekspanel voor agriculturele Kennis, Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling, 2008) duidelijk hoe instabiel het systeem van industriële landbouw is.

Van de diversiteit aan voedingsgewassen die ooit verkrijgbaar was op de markt is niet veel meer over. Wat betreft de diversiteit van niet-geregistreerde gewassen, die nog door duizenden Europese particulieren worden verhandeld, zijn we nu volledig aangewezen op hun uitgebreide expertise. Het aantal mensen dat zich met deze activiteit bezig houdt groeit, en dat verdient aanmoediging; niet alleen als hobby, maar ook als bron van inkomsten.

Een ander belangrijk aspect is dat er onvoldoende diversiteit is in de variëteiten die voor de ecologische landbouw worden gekweekt. Ecologische landbouw gebruikt robuuste planten die geen chemicaliën nodig hebben, en daarvoor is een brede, natuurlijke genetische basis noodzakelijk. Maar dit soort gevarieerde soorten voldoen juist niet aan de criteria voor de registratie van zaden.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for seed-sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now