• By: Andreas Riekeberg, Campaign for Seed-Sovereignty more
 • To: Mitglieder der Kommission, des Parlamentes ...
 • Region: Europäische Union more
  Topic: Consumer protection mehr
 • Status: Ready for submitting
  Language: Polish
 • subscription ended
 • 147.461 Supporters
   Collection target reached

Zadendiversiteit wordt bedreigd: Geen Europese regulering ten gunste van de zadenindustrie

-

Deutsche Petition | English petition | Pétition en français | Dansk andragende | Slovenščina peticija | Češka Peticija | Hrvatska peticiju | petição português | Magyar petíciót | petiție română | Petizione italiana | Petición en español | Svensk petition

Geachte Leden van de Commissie,
Geachte Parlementsleden,
Geachte Leden van de Raad,

Op dit moment worden in Brussel nieuwe regels opgesteld voor de Europese zadenmarkt.
Als de plannen van het Directoraat-Generaal (DG) voor Gezondheid en Consumenten doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvariëteiten van de markt verdwijnen. Deze variëteiten, waaronder variëteiten die zijn afgestemd op biologische teelt zullen ernstig beperkt worden door de bureaucratie, terwijl de machtspositie van de grote agrimultinationals verder wordt versterkt.

Door de voorstellen voor de nieuwe EU zadenregulering zal de zadenmarkt zich nog meer concentreren in handen van een klein aantal industriële zadenconcerns, en dat is onacceptabel. De nieuwe EU regels moeten het kweken van variëteiten voor diversiteit, voor kleinschalige en ecologische kwekers toelaten. Gewasdiversiteit moet niet alleen beschikbaar zijn in genenbanken, maar ook op de open markt, zonder bureaucratische drempels.

Onze eis is daarom: geen verplichte registratie van gewassen! Daarnaast moeten de bestaande criteria voor registratie van variëteiten die juist vanwege hun diversiteit geschikt zijn voor biologische teelt, worden versoepeld, opdat onze landbouw bestand blijft tegen klimaatverandering, nieuwe plagen en ziektes.

Noch de huidige EU zadenregulering, noch de voorstellen voor nieuwe wetgeving voldoen aan deze eisen. De voorstellen vormen een bedreiging voor de zadendiversiteit en daarmee voor het algemeen agrarisch erfgoed van de mensheid. De regels zijn een aanslag op duurzame voedselsystemen en bestaan uitsluitend om de agrochemische industrie van dienst te zijn.

We dringen er daarom bij U, EU Commissie - , Parlements- en Raadsleden, op aan om elk voorstel dat niet aan de genoemde criteria voldoet af te wijzen. Stop de vernietiging van zadendiversiteit in de Europese land- en tuinbouw!

Voor meer informatie:
- Campaign for Seed-Sovereignty: www.seed-sovereignty.org
- German umbrella organisation for crop and livestock diversity www.nutzpflanzenvielfalt.de
- Patrick Wiebe’s Blog: www.bifurcatedcarrots.eu/
www.aseed.net/new/nl/zaden

Reasons:

Achtergrond:
De huidige EU zadenwetgeving stamt uit een tijd waarin het belang van milieubescherming, natuur en biologische diversiteit werd onderschat. Er waren nog zeer veel kwekersbedrijfjes die een grote diversiteit aan variëteiten op de markt brachten. De zaden van vrijwel al deze variëteiten konden gewoon weer worden gebruikt voor de volgende oogst, zoals al duizenden jaren gebruikelijk is in de landbouw.

In de jaren tachtig werden nieuwe begrippen geïntroduceerd voor wat tot dan toe algemeen werd toegepast, termen als “ boerenrecht “ en “ open bestuiving” (waarbij zaden dezelfde variëteit produceren tenzij ze met verwante variëteiten zijn gekruist). Dit had alles te maken met de stormachtige ontwikkeling van de zadenmarkt, en het ontstaan van rechtenbescherming op een zichzelf reproducerend ‘product’. Dertig jaar later is driekwart van de wereldzadenmarkt in handen van slechts tien grote bedrijven, en is meer dan de helft van de zaden op de markt afkomstig van agrochemische bedrijven.

Tegenwoordig zitten op bijna alle marktvariëteiten juridische en technische restricties die het zelf herzaaien door boeren en tuinders tegengaan. Boerenvariëteiten mogen zonder officiële toelating niet worden verhandeld, maar de eisen voor toelating zijn afgestemd op industriële variëteiten. Dat werd destijds gerechtvaardigd met hogere productiviteit en de groeiende wereldbevolking als argument. Inmiddels is dankzij het uitvoerige VN rapport van het IAASTD (Internationaal onderzoekspanel voor agriculturele Kennis, Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling, 2008) duidelijk hoe instabiel het systeem van industriële landbouw is.

Van de diversiteit aan voedingsgewassen die ooit verkrijgbaar was op de markt is niet veel meer over. Wat betreft de diversiteit van niet-geregistreerde gewassen, die nog door duizenden Europese particulieren worden verhandeld, zijn we nu volledig aangewezen op hun uitgebreide expertise. Het aantal mensen dat zich met deze activiteit bezig houdt groeit, en dat verdient aanmoediging; niet alleen als hobby, maar ook als bron van inkomsten.

Een ander belangrijk aspect is dat er onvoldoende diversiteit is in de variëteiten die voor de ecologische landbouw worden gekweekt. Ecologische landbouw gebruikt robuuste planten die geen chemicaliën nodig hebben, en daarvoor is een brede, natuurlijke genetische basis noodzakelijk.
Maar dit soort gevarieerde soorten voldoen juist niet aan de criteria voor de registratie van zaden.

In the name of all signers.

Wolfenbüttel, 03 May 2013 (aktiv bis 02 Nov 2013)


News

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Go to petition news


Debate about petition

No PRO argument yet.
>>> Be the first to write a PRO argument.

No CONTRA argument yet.
>>> Write the first CONTRA argumentSupporters by country

Landnumber  Quorum?
Deutschland 85.381 115,0%
Tschechien 16.655 100,9%
Österreich 11.654 81,8%
Slowenien 5.324 88,7%

Petition statistics

Short link