Geachte Leden van de Commissie, Geachte Parlementsleden, Geachte Leden van de Raad,

Op dit moment worden in Brussel nieuwe regels opgesteld voor de Europese zadenmarkt. Als de plannen van het Directoraat-Generaal (DG) voor Gezondheid en Consumenten doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvariëteiten van de markt verdwijnen. Deze variëteiten, waaronder variëteiten die zijn afgestemd op biologische teelt zullen ernstig beperkt worden door de bureaucratie, terwijl de machtspositie van de grote agrimultinationals verder wordt versterkt.

Door de voorstellen voor de nieuwe EU zadenregulering zal de zadenmarkt zich nog meer concentreren in handen van een klein aantal industriële zadenconcerns, en dat is onacceptabel. De nieuwe EU regels moeten het kweken van variëteiten voor diversiteit, voor kleinschalige en ecologische kwekers toelaten. Gewasdiversiteit moet niet alleen beschikbaar zijn in genenbanken, maar ook op de open markt, zonder bureaucratische drempels.

Onze eis is daarom: geen verplichte registratie van gewassen! Daarnaast moeten de bestaande criteria voor registratie van variëteiten die juist vanwege hun diversiteit geschikt zijn voor biologische teelt, worden versoepeld, opdat onze landbouw bestand blijft tegen klimaatverandering, nieuwe plagen en ziektes.

Noch de huidige EU zadenregulering, noch de voorstellen voor nieuwe wetgeving voldoen aan deze eisen. De voorstellen vormen een bedreiging voor de zadendiversiteit en daarmee voor het algemeen agrarisch erfgoed van de mensheid. De regels zijn een aanslag op duurzame voedselsystemen en bestaan uitsluitend om de agrochemische industrie van dienst te zijn.

We dringen er daarom bij U, EU Commissie - , Parlements- en Raadsleden, op aan om elk voorstel dat niet aan de genoemde criteria voldoet af te wijzen. Stop de vernietiging van zadendiversiteit in de Europese land- en tuinbouw!

Voor meer informatie: - Campaign for Seed-Sovereignty: www.seed-sovereignty.org - German umbrella organisation for crop and livestock diversity www.nutzpflanzenvielfalt.de - Patrick Wiebe’s Blog: www.bifurcatedcarrots.eu/ www.aseed.net/new/nl/zaden

Reason

Achtergrond: De huidige EU zadenwetgeving stamt uit een tijd waarin het belang van milieubescherming, natuur en biologische diversiteit werd onderschat. Er waren nog zeer veel kwekersbedrijfjes die een grote diversiteit aan variëteiten op de markt brachten. De zaden van vrijwel al deze variëteiten konden gewoon weer worden gebruikt voor de volgende oogst, zoals al duizenden jaren gebruikelijk is in de landbouw.

In de jaren tachtig werden nieuwe begrippen geïntroduceerd voor wat tot dan toe algemeen werd toegepast, termen als “ boerenrecht “ en “ open bestuiving” (waarbij zaden dezelfde variëteit produceren tenzij ze met verwante variëteiten zijn gekruist). Dit had alles te maken met de stormachtige ontwikkeling van de zadenmarkt, en het ontstaan van rechtenbescherming op een zichzelf reproducerend ‘product’. Dertig jaar later is driekwart van de wereldzadenmarkt in handen van slechts tien grote bedrijven, en is meer dan de helft van de zaden op de markt afkomstig van agrochemische bedrijven.

Tegenwoordig zitten op bijna alle marktvariëteiten juridische en technische restricties die het zelf herzaaien door boeren en tuinders tegengaan. Boerenvariëteiten mogen zonder officiële toelating niet worden verhandeld, maar de eisen voor toelating zijn afgestemd op industriële variëteiten. Dat werd destijds gerechtvaardigd met hogere productiviteit en de groeiende wereldbevolking als argument. Inmiddels is dankzij het uitvoerige VN rapport van het IAASTD (Internationaal onderzoekspanel voor agriculturele Kennis, Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling, 2008) duidelijk hoe instabiel het systeem van industriële landbouw is.

Van de diversiteit aan voedingsgewassen die ooit verkrijgbaar was op de markt is niet veel meer over. Wat betreft de diversiteit van niet-geregistreerde gewassen, die nog door duizenden Europese particulieren worden verhandeld, zijn we nu volledig aangewezen op hun uitgebreide expertise. Het aantal mensen dat zich met deze activiteit bezig houdt groeit, en dat verdient aanmoediging; niet alleen als hobby, maar ook als bron van inkomsten.

Een ander belangrijk aspect is dat er onvoldoende diversiteit is in de variëteiten die voor de ecologische landbouw worden gekweekt. Ecologische landbouw gebruikt robuuste planten die geen chemicaliën nodig hebben, en daarvoor is een brede, natuurlijke genetische basis noodzakelijk. Maar dit soort gevarieerde soorten voldoen juist niet aan de criteria voor de registratie van zaden.

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for seed-sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and groups which are dedicated to the maintaining and broadening of diversity, which are working for farmers rights to produce, exchange and use their seed or which are breeding varieties for ecofarming was successful.

  With this decision the Parliament gave ear to the many hundreds of thousands of people from many European countries which signed since April 2013 diverse petitions against the Commissions proposal. Alone our petition „seed diversity under threat“ got some 150.000 supporters in 12 different languages.

  A big „THANK YOU“ to all of you!

  Now it would be important to adopt the current – even restrictive – EU-seed-law to the demands of maintaining and broadening of diversity. By this there should be given a reasonable legal framework to the groups, organisations and individuals which are engaged in this, and these initiatives should be supported and not restricted. A first step could be the evaluation of the so called conservation directives 2008/62/EC and 2009/145/EC, which should be done (as the directive itself demands) until end of 2013.

  On the other hand the official control of the seeds of the seed industry has to be ensured. Concentration processes through acquisitions and interdependence have led in the past 30 years to a dangerous market power of the major chemical and seed corporations. And the seed industry won't give up their aim. Yesterday the seed lobby ESA tried to disturb the audience be claiming that the decision taken by the Parliament is invalid by procedural mistakes, see kurzlink.de/esa-seedlaw-140311. Anyhow, ESA's Secretary General Garlich von Essen had to admit the strength of the opponents to the new seed regulation and has spoken of a "very, very strong campaign".

  Now we have to wait and be aware of how the Commission and the Council react on the resolution of the Parliament – and we will be attentive to intervene if necessary. In the times of climate change and exhaustion of resources we need a reorientation in the demands to varieties. How long agriculture and horticulture will be able to afford high-input-varieties? In the long run we need varieties with a positive energy balance – for this we need a rethinking in the seed legislation, and for this the support of you all will be needed furthermore!

  Best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for Seed-Sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.