Success
Economy

Raznolikost sjemena na udaru – Protiv EU regulative o sjemenu koja pogoduje sjemenarskoj industriji

Petitioner not public
Petition is directed to
Mitglieder der Kommission, des Parlamentes und des Rates der EU
52,899
The petition is accepted.
 1. Launched 2013
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Poštovani èlanovi Europske Komisije Poštovani èlanovi Europskog Parlamenta Poštovani èlanovi Vijeæa Europske unije

U Bruxellesu je u tijeku izrada nove regulative o sjemenu. Ako planovi Opæe uprave za zdravstvo i zaštitu potrošaèa postanu stvarnost veæina starih i rijetkih sorata voæa i povræa išèeznuti æe s tržišta. Širenje ovih raznolikih sorata i sorata prilagoðenih ekološkoj poljoprivredi blokirati æe birokracija dok æe moæ korporativne poljoprivrede još više ojaèati.

Trenutno dostupan tekst nove EU regulative o sjemenu prepustit æe glavninu tržišta sjemenom u ruke malog broja korporacija sjemenarske industrije. To je nedopustivo! Nova regulativa o sjemenu treba dozvoliti raznolikost sorata, sorte za uzgoj na malo i ekološki uzgoj. Raznolike sorte trebaju biti dostupne ne samo u bankama gena nego i na otvorenom tržištu bez ikakvih birokratskih restrikcija.

Zbog toga zahtijevamo: bez obaveza registracije! Osim toga, postojeæi kriteriji registracije trebaju biti sniženi za sorte pogodne za ekološku poljoprivredu zbog vrijednosti njihove raznolikosti kako bi naša poljoprivreda ostala prilagodljiva na klimatske promjene, nove bolesti i štetnike, kao i životne stilove prijateljske za okoliš.

Niti postojeæi EU zakon o sjemenu niti, iz neformalnih krugova trenutno dostupan prijedlog novog zakona ne ispunjavaju te zahtjeve. Oni predstavljaju prijetnju raznolikosti sjemena, a time i zajednièkom agrikulturnom nasljeðu. Oni takoðer prijete održivosti prehrambenog sustava i postoje samo da služe agrokemijskoj industriji.

Molimo vas, èlanovi EU Komisije, Parlamenta i Vijeæa da odbijete svaki prijedlog koji ne ispunjava gore spomenute kriterije. Dosta je destrukcije raznolikosti agrikulturnog i hortikulturnog sjemena u Europi!

Za više informacija posjetite: - Kampanja za sjemenarski suverenitet https://www.saatgutkampagne.org / https://www.seed-sovereignty.org/HR/index.html - Njemaèka krovna organizacija za raznolikost usjeva i stoke („Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V.“): https://www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - Njemaèka Udruga za zaštitu usjeva („Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“): https://www.nutzpflanzenvielfalt.de - Blog Patricka Wiebea: https://www.bifurcatedcarrots.eu/

Reason

Pojašnjenje:

Postojeæi EU zakoni o sjemenu potjeèu iz vremena u kojem su zaštita okoliša, prirode i bioraznolikosti bili podcijenjeni. Bilo je niz selekcionarskih kompanija koje su stavile opsežnu raznolikost sorata na tržište. Veæina tih sorata mogla se ponovo posijati nakon žetve, tehnikama koje postoje tisuæljeæima agrikulturne povijesti.

U 1980-ima uvedena su dva termina za nešto što je prije toga bila uobièajena praksa: „prava uzgajivaèa“ i „slobodno oprašujuæe sorte“ (sorte èije sjeme daje istu sortu osim ako se križa sa sliènim sortama). To je posljedica znaèajnih promjena na tržištu sjemenom. Danas na tri èetvrtine svjetskog tržišta sjemenom dominira deset najveæih kompanija, a više od polovine sjemena na tržištu potjeèe iz kemijske industrije.

Veæina sorata predmet su pravnih i tehnièkih restrikcija koje podrazumijevaju ponovnu sjetvu sjemena koje održavaju sami uzgajivaèi. Uvedena je obveza službenog odobrenja za prodaju sorata i kriteriji za to prilagoðeni su industrijskim sortama. Produktivnost i rastuæa svjetska populacija korišteni su kao opravdanje za takav smjer razvoja. Sveobuhvatan izvještaj Meðunarodne studije agrikulturnog znanja, znanosti i tehnologije za razvoj (IAASTD) ilustrira nestabilnost ovog pristupa.

Raznolikost usjeva u velikoj je mjeri nestala s tržišta. To se odnosi na raznolikost neregistriranih sorata koje razmjenjuju tisuæe neustrašivih graðana Europe bez potrebne registracije. Danas ovisimo o velikoj struènosti tih ljudi i trebamo poticati ohrabriti sve veæi broj ljudi koji se ukljuèuju u takve aktivnosti, ne samo iz hobija nego i radi osiguravanja životnih prihoda.

Drugi važan aspekt je da gotovo niti jedna prikladna sorta nije uzgajana posebno za potrebe ekološke poljoprivrede prema kvalitetama raznolikosti. Ekološka poljoprivreda meðutim, treba biljke koje æe biti snažne i bez kemikalija. To je moguæe jedino uz široko rasprostranjen prirodnu genetsku raznolikost. Takve sorte se rutinski proglašavaju nepodesnima za registraciju prema sadašnjim kriterijima registracije sjemena.

U ime svih potpisnika

Thank you for your support

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  If anybody would like to translate this and the last mail into the petitions language,... further

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now