Pro

What are arguments in favour of the petition?

Omezení svobody, nejsme pány p?írody, ani otroci skupiny která chce v?ci kontrolovat ( ku svému prosp?chu ). Kde je lidskost a úcta k lidem, rozmanitosti a p?írod? . Ztratila se v lidské pí?e a aroganci????

0 Counterarguments Reply with contra argument

Contra

What are arguments against the petition?

podívejte se na eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0028:01:CS:HTML//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0028:01:CS:HTML" rel="nofollow">eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0028:01:CS:HTML to je oficiální zn?ní toho návrhu. D?le?itá je hlavn? ?ást III o rozmno?ovacím materiálu pro pou?ití jiné ne? lesní. Jestli jej dob?e chápu, ten návrh ?íká n?co úpln? jiného, ne? proti ?emu se petice sepisuje.

0 Counterarguments Reply with contra argument

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international