Handelspolitik

Om kränkningar av rätten till ett effektivt rättsmedel vid medlemsstaters överträdelser av EU-lagstiftningen 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren hävdar att när medlemsstaterna överträder sekundärlagstiftning och processrätt som följer av bindande EU-lagstiftning har de personer som drabbas av dessa överträdelser för närvarande inte någon subjektiv rätt att väcka talan enligt fördragen. Denna brist hindrar dem i slutändan från att få tillgång till rättslig prövning, vilket strider mot artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol). Framställaren föreslår lösningar för att avhjälpa denna upplevda brist.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now