Handelspolitik

O porušení práva na účinný prostriedok nápravy v prípade porušenia práva Únie členskými štátmi 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície tvrdí, že ak členské štáty porušujú sekundárne a procesné právo vyplývajúce zo záväzných právnych predpisov EÚ, nemajú osoby dotknuté takýmito porušeniami v súčasnosti podľa zmlúv subjektívne právo podať žalobu. To im napokon bráni v prístupe k spravodlivosti, čo je porušením článku 47 Charty základných práv Európskej únie (právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivé súdne konanie). Predkladateľ petície navrhuje riešenia, ako tento vnímaný rozpor napraviť.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now