Migration

Om EU's ansvar i asylsager og oprettelsen af europæiske centre 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Efter andragerens opfattelse har Dublinaftalen ved at gøre første indrejsemedlemsstat ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger skabt alvorlige problemer i praksis, f.eks. på de græske øer ud for den tyrkiske kyst. Han opfordrer til, at man ændrer retsgrundlaget og gør EU selv ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger i stedet for medlemsstaterne. Blandt de forslag, som andrageren fremsætter til den praktiske gennemførelse, er indkvartering af asylansøgere i EU-drevne faciliteter, såsom "europæiske centre", eller på fartøjer under EU's flag, hvilket han anbefaler, at man finansierer over EU's budget. Asylansøgere bør frit kunne flytte mellem europæiske centre og gives midlertidige papirer med henblik herpå. Han foreslår, at der oprettes en mobilapp, der viser de senge, der er til rådighed i hvert europæisk center, og at det stadig bør være muligt at udsende personer, der har fået en plads i "europæiske centre".

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now