#NewRightsNow — pēc “Uber” shēmas strādājošo tiesību stiprināšana

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Pēc “Uber” shēmas strādājošo tiesību stiprināšana, jo īpaši nosakot digitālajām platformām par pienākumu maksāt garantētu minimālo ienākumu “pašnodarbinātām personām”, kuras regulāri strādā šo platformu labā. Mēs vēlamies, lai digitālajām platformām tiktu noteikts pienākums maksāt garantētu minimālo ienākumu “pašnodarbinātām personām”, kuras regulāri strādā šo platformu labā. Šāds pasākums ļautu nodrošināt un stabilizēt viņu ienākumus. Tas ir sociālā taisnīguma pasākums, kas būs konkrēti virzīts pret nedrošu nodarbinātību. Kopumā vēlamies stiprināt pēc “Uber” shēmas strādājošo sociālās tiesības.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now