#NewRightsNow – posílení práv „uberizovaných“ pracovníků

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Posílit práva „uberizovaných“ pracovníků, zejména stanovením povinnosti, aby digitální platformy vyplácely zaručený minimální příjem osobám samostatně výdělečně činným, které pro ně pravidelně pracují. Přejeme si, aby měly digitální platformy povinnost vyplácet zaručený minimální příjem osobám samostatně výdělečně činným, které pro ně pravidelně pracují. Toto opatření by umožnilo zajistit a stabilizovat příjmy těchto pracovníků. Jedná se o opatření v zájmu sociální spravedlnosti, které je konkrétně namířeno proti zvyšování nejistoty zaměstnaní. Obecněji si přejeme posílit sociální práva „uberizovaných“ pracovníků.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now