#NewRightsNow – Posilnenie práv „uberizovaných „pracovníkov“

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Posilnenie práv „uberizovaných“ pracovníkov najmä stanovením povinnosti pre elektronické platformy vyplácať samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré pre tieto platformy pravidelne pracujú, garantovaný minimálny príjem. Chceli by sme stanoviť povinnosť pre elektronické platformy, aby samostatne zárobkovo činným osobám a živnostníkom (vo francúzštine „indépendants“, „auto-entrepreneurs“), ktoré pre ne pravidelne pracujú, vyplácali garantovaný minimálny príjem. Týmto opatrením by sa zaručil a stabilizoval ich príjem. Ide o opatrenie sociálnej spravodlivosti, konkrétne by sa ním vyriešil problém neistoty pracovného miesta. Celkovo chceme dosiahnuť, aby sa posilnili sociálne práva „uberizovaných“ pracovníkov.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now