#NewRightsNow – Stärkta rättigheter för ”uberiserade” arbetstagare

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Stärka rättigheterna för ”uberiserade” arbetstagare, särskilt genom att ålägga digitala plattformar att betala en garanterad minimilön till de ”egenföretagare” som regelbundet arbetar åt dem. Vi skulle vilja införa en skyldighet för digitala plattformar att betala en garanterad minimilön till de ”egenföretagare” som regelbundet arbetar åt dem. Denna åtgärd för social rättvisa skulle ge arbetstagarna en garanterad och stabil inkomst, och skulle särskilt motverka otrygga anställningar. Mer allmänt vill vi stärka de ”uberiserade” arbetstagarnas sociala rättigheter.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now