#NewRightsNow - Meer rechten voor "geüberiseerde" werknemers

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Verbetering van de rechten van zogenaamde geüberiseerde werknemers door digitale platforms te verplichten "zelfstandigen" die regelmatig voor hen werken, een minimuminkomen te betalen. Wij willen digitale platforms verplichten om een gegarandeerd minimuminkomen te betalen aan "zelfstandigen" of "eenmansbedrijven" die regelmatig voor hen werken. Zo zouden dezen in de toekomst op een stabiel inkomen kunnen rekenen. Het gaat om een sociaal rechtvaardige maatregel tegen de toenemende werkonzekerheid. Meer in het algemeen willen wij de sociale rechten van "geüberiseerde" werknemers versterken.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now