Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella insamlingar — Schweiz

på tema Trafik

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket (Tyska)

2 284 Signaturer
14 dagar återstående
2 246 Signaturer
21 dagar återstående
1 484 Signaturer
227 dagar återstående
1 423 Signaturer
75 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu