Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Ελβετία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

253 Υπογραφές
18 ημέρες υπόλοιπο

Αναφορές σε άλλες χώρες/ΕΕ στην εθνική γλώσσα ( Γερμανικά )

11.277 Υπογραφές
147 ημέρες υπόλοιπο
7.189 Υπογραφές
34 ημέρες υπόλοιπο
6.787 Υπογραφές
101 ημέρες υπόλοιπο
4.332 Υπογραφές
22 ημέρες υπόλοιπο
2.147 Υπογραφές
215 ημέρες υπόλοιπο
1.852 Υπογραφές
185 ημέρες υπόλοιπο
1.352 Υπογραφές
10 ημέρες υπόλοιπο
1.325 Υπογραφές
157 ημέρες υπόλοιπο
1.073 Υπογραφές
34 ημέρες υπόλοιπο
625 Υπογραφές
34 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα