Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Текущи колекции — Швейцария

по темата Процедура

Тези инициативи в момента могат да бъдат подписани. Сортирани по брой подписи.

60 Подписи
77 дни оставащи
10 Подписи
89 дни оставащи

Петиции в други държави/ЕС на националния език (Немски)

2 617 Подписи
153 дни оставащи
2 428 Подписи
9 дни оставащи
2 349 Подписи
67 дни оставащи
2 317 Подписи
190 дни оставащи
2 267 Подписи
105 дни оставащи
2 038 Подписи
105 дни оставащи
1 485 Подписи
219 дни оставащи
852 Подписи
76 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега