Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

Vidite problem i želite učiniti nešto u vezi s njim? Nisi sami! 12 milijuni ljudi uključuje se na našu platformu kako bi se aktivno uhvatili u koštac s društvenim problemima.

Svaki dan ljudi napreduju s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna.
Svima dajemo glas - bez obzira koliko velik ili mali je vaš cilj.

Što želite promijeniti danas?

Prikupljanja u tijeku — Švicarska

o temi Saobraćaj

Ove inicijative se trenutno mogu potpisati. Poredano po broju potpisa.

Peticije u drugim zemljama/EU na lokalnom jeziku (Njemački)

9.242 Potpisi
31 dan preostalo
1.941 Potpisi
preostalo

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada