Region: Österrike
Hälsa

Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

Petitionen är riktat mot
Österreichische Bundesregierung, Österreichisches Parlament
35.695 Supportrar 35.223 i Österrike
100% av 18.000 för kvorum
  1. Startad september 2019
  2. Insamling fortfarande > 6 Månader
  3. Inlämning
  4. Dialog med mottagaren
  5. Beslut

Tidskurs

35.695

Underskrifter totalt

35.223

Underskrifter Österrike

67

Underskrifter per dag i genomsnitt

14.02.2020

den mest framgångsrika dagen för petitionen

Samhörighet till ämnet. Vad kommer troligen att hända?

29%

njih dikë që është i prekur

27%

ndjej përgjegjësi

31%

ndihmë në përhapjen e çështjes

26%

do doja të informohesha rreth rezultateve

Geografisk fördelning av underskrifter

97%

kom från Österrike

31%

kom från Wien

7%

kom från Graz

0%

kom från Expositur Gröbming

Mer om ämnet Hälsa

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International