Περιοχή: Αυστρία
Υγεία

Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Österreichische Bundesregierung, Österreichisches Parlament
29.657 Υποστηρικτές 29.285 σε Αυστρία
100% του 18.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2019
  2. Συλλογή ακόμα 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα ποθηκευονταιΟ αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να νακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Χρονική πορεία

29.657

Σύνολα υπογραφών

29.285

Υπογραφές Αυστρία

117

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

14.02.2020

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

29%

znate nekoga tko je pogođen

27%

osjećam se odgovornim

30%

pomozite u širenju zajednički interes

26%

Želimo biti obaviješteni o rezultatu

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

97%

προέρχονται από Αυστρία

32%

προέρχονται από Βιέννη

7%

προέρχονται από Γκρατς

0%

προέρχονται από Άνω Βαυαρία

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα