Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.799.210

Just lanserade

Nyligen skapade initiativ, sorterade efter skapningsdatum. Initiativ listas från minst 5 underskrifter och tidigast efter 24 timmar.

Detta gäller inte någon petition i EU.

Återställ filtret

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu