Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

Vidite problem i želite učiniti nešto u vezi s njim? Nisi sami! 13 milijuni ljudi uključuje se na našu platformu kako bi se aktivno uhvatili u koštac s društvenim problemima.

Svaki dan ljudi napreduju s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna.
Svima dajemo glas - bez obzira koliko velik ili mali je vaš cilj.

Što želite promijeniti danas?

Tek pokrenute — Europska unija

Nedavno stvorene inicijative poredane po datumu kreiranja. Inicijative se nabrajaju od 5 potpisa, a najranije nakon 24 sata.

Peticije EU na drugim jezicima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite