Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

Vidíte problém a chcete s tým niečo urobiť? Nie si sám! 13 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň sa ľuďom darí vďaka online petíciám. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá.
Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je vaša vec.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Práve začaté — Európska únia

Nevzťahuje sa na žiadnu petíciu v EÚ.

Reset filter

Petície do EÚ v iných jazykoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz