Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Shqetësimet e dështuara — Bashkimi Evropian

Çështjet që ishin të pasuksesshme, qoftë për shkak se iniciatorët u tërhoqën ose nuk i dorëzuan ato (brenda 12 muajve nga përfundimi i abonimit), ose sepse vendimmarrësit nuk u përgjigjën (brenda 12 muajve nga dorëzimi) ose sepse vendimmarrësit nuk arritën të marrin një vendim (brenda 24 muajve pas paraqitjes).

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani