Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

Vidíte problém a chcete s tým niečo urobiť? Nie si sám! 13 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň sa ľuďom darí vďaka online petíciám. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá.
Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je vaša vec.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Neúspešné obavy — Európska únia

Problémy, ktoré boli neúspešné buď preto, že iniciátori stiahli alebo ich nepredložili (do 12 mesiacov od ukončenia predplatného) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neodpovedali (do 12 mesiacov od predloženia) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neprijali rozhodnutie (do 24 mesiacov od predloženia) .

Petície do EÚ v iných jazykoch

1 176 269 podpisy
31.03.2023 dokončený

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz