Petície, kampane, iniciatívy občanov

openPetition vás podporuje pri začatí petície: Vytvárajte, propagujte a zbierajte podpisy. Takto vytvoríte zmenu.

Diskutujte o dôležitých problémoch s ostatnými v parlamente a poraďte poslancom parlamentu o ich politických rozhodnutiach!

Zostaňte spolu s 12.800.118 ľuďmi informovaní o problémoch, ktoré sa vás týkajú:

Neúspešné obavy

Problémy, ktoré boli neúspešné buď preto, že iniciátori stiahli alebo ich nepredložili (do 12 mesiacov od ukončenia predplatného) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neodpovedali (do 12 mesiacov od predloženia) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neprijali rozhodnutie (do 24 mesiacov od predloženia) .

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz