Başarısız kaygılar

Dilekçe başlatıcıları konuları geri çektikleri veya gönderemedikleri için(aboneliğin sona ermesinden sonraki 12 ay içinde) veya karar merciilerinin yanıt vermemeleri (başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde) veya karar merciilerinin karar vermemesi nedeniyle başarısız olan sorunlar (başvuru tarihinden itibaren 24 ay içinde).

  • 1. Oluştur
  • 2. Harekete geçir
  • 3. Katıl
Dilekçe başlat

Sivil katılımı güçlendirmek için yardımcı olun. Bağımsız kalırken endişelerinizi duyurmak istiyoruz.

Şimdi Bağış yap