Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

misslyckade problem — Europeiska Unionen

Frågor som inte lyckades, antingen för att initiativtagarna drog tillbaka eller inte lämnade in dem (inom 12 månader efter prenumerationens slut) eller för att beslutsfattarna inte svarade (inom 12 månader efter inlämning) eller eftersom beslutsfattarna inte fattade ett beslut (inom 24 månader efter inlämning).

37 415 Signaturer
maj 2019 avslutad

Framställningar till EU på andra språk

1 176 269 Signaturer
2023-03-31 avslutad

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu