Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor petities en politieke dialoog

14 miljoen mensen raken betrokken op ons platform om sociale problemen actief aan te pakken.

Elke dag boeken mensen succes met online petities. Wij ondersteunen jouw campagne van begin tot overhandiging.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk. We geven iedereen een stem - ongeacht hoe groot of klein uw zorg is.

Wat wil jij vandaag veranderen?

Mislukt verzoek — Europese Unie

Kwesties die niet zijn geslaagd, hetzij omdat de initiatiefnemers deze hebben ingetrokken of niet hebben ingediend (binnen 12 maanden na het einde van de einddatum) of omdat de besluitvormers niet hebben gereageerd (binnen 12 maanden na indiening) of omdat de besluitvormers geen besluit hebben genomen (binnen 24 maanden na indiening).

283.073 handtekeningen
mei 2022 voltooid
1.235 handtekeningen
01-11-2023 voltooid
504 handtekeningen
apr. 2022 voltooid
36 handtekeningen
jun. 2022 voltooid

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen