Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor verzoekschriften en politieke dialoog

Zie je een probleem en wil je er iets aan doen? Je bent niet alleen! 13 miljoenen mensen worden betrokken op ons platform om actief sociale problemen aan te pakken.

Elke dag gedijen mensen met online petities. Wij ondersteunen uw campagne van creatie tot levering.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk.
We geven iedereen een stem - hoe groot of klein je doel ook is.

Wat wil je vandaag veranderen?

Mislukt verzoek — Europese Unie

Kwesties die niet zijn geslaagd, hetzij omdat de initiatiefnemers deze hebben ingetrokken of niet hebben ingediend (binnen 12 maanden na het einde van de einddatum) of omdat de besluitvormers niet hebben gereageerd (binnen 12 maanden na indiening) of omdat de besluitvormers geen besluit hebben genomen (binnen 24 maanden na indiening).

283.073 handtekeningen
May 2022 voltooid
504 handtekeningen
Apr 2022 voltooid
36 handtekeningen
22-06-2022 voltooid

Verzoekschriften aan de EU in andere talen

1.176.269 handtekeningen
31-03-2023 voltooid

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten